(Østlendingen) I Oppland og Hedmark var henholdsvis 8,4 og 7,6 prosent av bedriftene såkalte høyvekstbedrifter i 2017. En høyvekstbedrift er en bedrift med mer enn ti ansatte og som i tre påfølgende år har vokst mer enn 20 prosent i året.

Oppland og Hedmark har ikke de tradisjonelle vekstnæringene som for eksempel fiske- og oppdrettsnæring, men ligger likevel ikke langt unna andre fylker i antall vekstbedrifter. Oslo hadde høyest andel vekstbedrifter med 13, 5 prosent i 2017, mens Finnmark og Rogaland lå lavest med henholdsvis 6,9 og 6,4 prosent.

‒ Vi er glade for at andelen vekstbedrifter øker i Innlandet, men enda flere små og mellomstore bedrifter må vokse seg store. Vi kommer til å trenge disse bedriftene, sa Tron Ola Lundby, konstituert leder i Innovasjon Norge Innlandet på innovasjonstalen på Lillehammer 5. juni.

Innlandet trenger bedrifter som vokser, som skaper arbeidsplasser og bidrar med skatte- og eksportinntekter. En fersk undersøkelse Innovasjon Norge har gjennomført viser at bedrifter med ledere som uttrykker en klar ambisjon om vekst, vokser betydelig raskere enn de som ikke har slike ambisjoner.

‒ Holdninger er viktige. Hvis bedriftene ikke vil vokse, kommer det heller ikke til å skje, sa Leon Bakkebø, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge i Innovasjonstalen på Lillehammer.

Sigbjørn Johnsen mener at det handler om å tørre å ta skjebnehoppet.

‒ Det handler om mot til å tro på det du driver med. Det å dele kunnskap er viktig. Vi må snakke med hverandre, sa Sigbjørn Johnsen, styremedlem i Innovasjon Norge.

Mange ville avlive myten om at folk i Innlandet er trege og innadvendte.

‒ Vi møter ambisiøse og nytenkende folk i høyteknologiske industrimiljøer, effektive produksjonsmiljøer og sterke forskningsmiljøer hver dag, sa Tron Ola Lundby.