I Norge har vi store biologiske ressurser, og i Innlandet retter stadig flere bedrifter fokus mot bioøkonomi: En rekke bedrifter baserer seg allerede på fornybare ressurser, men vi trenger også et rammeverk for ny industri i fylket.

I mange år har det blitt snakket om bioøkonomiens muligheter, og det har blitt gjort et solid grunnarbeid. Nå må prat bli handling der bioøkonomiens potensial realiseres!

Bioøkonomi kan blant annet knyttes til globale utfordringer som klimaendringer og knapphet på mat og energi. Behovet for fornybare råvarer er økende, og hvordan kan Innlandet bidra?

Vi er mange som jobber for å gi befolkningen bedre helse, trygg mat, bærekraftig vekst og fornybar energi. Og det er mange som har kunnskap knyttet til fornybar energi og -biomasse. Skal vi skape grønn vekst, må vi utvikle nye arbeidsplasser, samtidig som eksisterende bevares.

I Innlandet har vi en rekke biologiske ressurser, men hvis vi skal utnytte disse ressursene og øke verdiskapingen trenger vi også kompetanse og bedrifter som kan løse oppgavene verden trenger.

Klimaendringene er over oss, og statlige aktører ser i større grad alvoret. Det er ingen hemmelighet at vi må redusere klimagassutslippene.

EU sin Green Deal setter tydelige føringer om retning og fart. Regjeringen har tydelige, forsterkede og strenge mål. Med fylkeskommunen i spissen har flere sentrale aktører gjort en god jobb med å legge til rette for kunnskap og muliggjøre satsing på bioøkonomi og -industri i Innlandet. I Innlandet finner vi løsningene som verden har behov for.

Biovalley er en viktig satsing for å øke samskaping innad og tydeliggjøre vårt potensial utad. Nettopp fylkeskommunen, fylkesmannen og prosessene det jobbes med på ulike nivåer er viktige for utviklingen.

Innlandets politikere må finne veien i sitt programarbeid og si tydelig ifra om mulighetene for ny, bærekraftig industri i regionen. Innlandet kan være med på å dra utviklingen i riktig retning, og er på god vei allerede. Vi skal løfte fram Innlandets løsninger, som landet og verden trenger. Bygger vi grønt i dag, høster vi gevinstene i morgen.

Det er fullt mulig å utnytte fornybare ressurser i bedre enn vi gjør i dag. Og selv om flere bedrifter baserer seg på fornybare ressurser, er det behov for mer kompetanse og ny industri i Innlandet.

Nå må vi våge å satse i Innlandet.