Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet har både hjerterom og kompetanse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nye innbyggere gir oss nye muligheter, og vi blir mer kreative og rikere som samfunn. I en urolig verden kan vi være en trygg havn for folk på flukt.

Kommunene i Innlandet har besvart henvendelsen fra IMDI (Intergrerings og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av flyktninger for neste år. De har sagt tydelig ifra om at de både er motivert for, og har evne til å ta imot mange flere flyktninger.

Gjennom Innlandsstrategien har vi blitt enige om, og har vedtatt at vi skal bygge det inkluderende Innlandet. Innlandet skal være et godt sted å være for alle.

Vi mener jo at det ikke finnes noe bedre sted å bo enn her hos oss. Trivselsundersøkelser viser også at de fleste av oss også er helt enige i det.

Negativ befolkningsutvikling og fraflytting viser oss imidlertid også at vi har en jobb å gjøre for å beholde folk her, og at vi må legge mer energi i at folk som kommer hit blir boende.

Som kjent har vi både rikelig med plass og hjerterom, og vi har bygget opp kompetanse – både i by og bygd – som gjør oss godt rustet til å lykkes med god inkludering.

Denne kompetansen er skreddersøm som det har tatt lang tid å bygge opp. Derfor er det også bekymringsfullt at den blir svekket ved at nivået på tjenestene må justeres opp og ned år om annet. Noen år stopper det helt opp, og variasjonene i antallet som bosettes er krevende å forholde seg til både økonomisk og for å kunne beholde og utvikle tjenestene. Det er ingen tvil om at kompetanse er avgjørende for å lykkes med dette viktige arbeidet.

Godt regionalt samarbeid mellom kommuner er også en viktig suksessfaktor. Disse oppgavene løser vi best med bredt samarbeid mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner og ulike samfunnsaktører.

Her i Innlandet har vi mange gode grunner for å ville lykkes med vårt inkluderingsarbeid, vi trenger mer forutsigbarhet i bosettingen for å bevare beredskapen. Små og store kommuner med vilje og evne, må gis forutsigbare rammer for arbeidet med bosetting, integrering og inkludering som sikrer at man ikke bygger ned verdifull lokal kompetanse og mottaksapparat.

Kommentarer til denne saken