Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet går foran på klima

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det begynner å haste for klimaet. FNs klimapanel er tydelige på hvor mye utslippene må ned innen 2030 om vi skal redde klimaet, og inngripende og omfattende tiltak må innføres om målene skal nås. Store grep må tas – og de må tas fort. 2030 er ikke mange år unna.

Det nasjonale målet er å halvere utslippene på underkant av ti år. Arbeiderpariet, AUF og LO gikk tidligere i høst sammen ut med en lovnad om minst 55 prosent kutt innen 2030 – og EU har økt sine ambisjoner til 60 prosent. Det viser at viljen er der, men skal det være mulig å gjennomføre, må alle bidra med sitt.

Det gjør Innlandet. Ikke bare har vi framtidas grønne industri og arbeidsplasser, særlig innen skog og bioøkonomi, og sterke kompetansemiljøer innen blant annet cyber, AR/VR, og industrien på Raufoss. Nå går også fylkeskommunen foran. Med en klar ambisjon om å overholde Paris-avtalen og nå vårt mål om klimanøytralitet innen 2025, har vi innført klimaregnskap og -budsjett som vil være førende for våre politiske vedtak, drift og investeringer. Et verktøy som ansvarliggjør både organisasjonen som helhet og dets virksomheter, og oss som fylkespolitikere.

Mens høyreregjeringen styrer mot å ikke klare sine klimamål, legger Arbeiderpartiet til rette for at vi skal klare det i Innlandet.

På samme måte som man alltid har måttet ta hensyn til økonomi, må vi nå også til enhver tid tenke over hvilke miljøkonsekvenser våre handlinger får; øker utslippene et sted, må de kuttes (minst) like mye et annet sted. Det er ansvarlig og effektivt, og vil være et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene.

Kommentarer til denne saken