Gå til sidens hovedinnhold

Jakter Ringerike og Øvre Romerike

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmann Sigurd Tremoen vil gjerne ha både Ringerike og Øvre Romerike inn i det nye Innlandet.

Fylkesmannen i Oppland mener flere kommuner i randsonen bør være med i vurderingen når fylkesgrensen mellom Innlandet og Viken skal fastsettes.

Lunner og Jevnaker har søkt om å få bli en del av nye Viken fra 1. januar 2018.  I sin vurdering av søknadene skriver Fylkesmannen at det framfor å vurdere fylkestilhørighet for enkeltkommuner bør ses nærmere på muligheten for en justering av fylkesgrensene som omfatter flere kommuner i randsonen til de nye fylkene.

Ringerike og Øvre Romerike

- En annen inndeling av fylkene kunne bidratt til større regional balanse, sier fylkesmann Sigurd Tremoen, som gjerne vil ha både Ringerike og Øvre Romerike inn i Innlandet.

Fylkesmannen ser samtidig at det er flere forhold som tilsier at både Jevnaker og Lunner vil være tjent med en overgang til Viken.

Jevnaker har allerede en sterk tilknytning til Ringeriksregionen, og Fylkesmannen mener det er mye som peker i retning av at Jevnaker bør tilhøre Viken.

Lunner bør utredes

For Lunners del konkluderer Fylkesmannen med at det bør gjennomføres en mer omfattende kartlegging av hvilke konsekvenser et fylkesbytte vil ha for nabokommuner, for de nye fylkeskommunene og for Innlandet som helhet. I vurderingen står det at Fylkesmannen mener det vil være uheldig dersom Lunner og Gran skal tilhøre ulike fylker, og at det som minimum bør uttredes nærmere hvilke konsekvenser et eventuelt fylkesbytte for Lunner vil ha for Gran kommune, og hva som vil være den beste løsningen for de to kommunene samlet sett.

Fylkesmannen har nå sendt sin vurdering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er Stortinget som til slutt avgjør hvor de nye fylkesgrensene skal gå. Det skal etter planen skje i mai. 

Kommentarer til denne saken