Jeg tror folk flest er opptatt av hvilke tjenester de har og at de tjenestene er gode. Jeg tror folk flest er enige i at det er lurt å sørge for at færre faller utenfor videregående skole. Jeg tror de færreste er opptatt av fylkesgrenser i hverdagen sin.

Vi ønsker ikke omgjøring av fylkesgrenser og at enda en endring skal gå på bekostning av tjenestene til innbyggerne. Vi ønsker heller at de millionene det vil koste, går til tilbud for skoleelever, vei og kollektivtrafikk.

Ikke bruk ressurser på folkeavstemning som forlenger en prosess og hindrer utvikling. Verdifull tid vil gå tapt. Folket har talt allerede, de har stemt ved forrige fylkestingsvalg og det er partiene og politikerne folk har stemt på som nå tar denne avgjørelsen i fylkestinget.

Det er rett og slett ikke bærekraftig å bruke tid og ressurser på å lage to nye fylker. Bruk heller den tiden, de pengene og de ressursene på innbyggerne. Lever gode tjenester med høy kvalitet, sats på bedre veier, få flere til å fullføre videregående skole og sørg for bedre tannhelse. Å gå videre med en folkeavstemning og omgjøring er sløsing med tid, penger og ressurser.

Ikke vet man hvor lang tid det vil ta.
Ikke vet man hva det koster.
Ikke vet man hva det vil si for kompetansemiljø.
Ikke vet man hva det vil si for kvaliteten på tjenestene.

Nå må folk slutte å gråte over spilt melk. Ikke bare gråter dere over spilt melk, men melka er blitt gammel og sur.

Jeg stemmer på utvikling og gode tjenester til innbyggerne, nå.