Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet er koblet på

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser nå initiativ og prosjekter i flere deler av landet der målet er å sikre investering i noen av de nye, store industrisatsingene. Batterifabrikker og datasentre blir mest omtalt. Da er det spennende å kunne informere om at Innlandet er på banen og godt posisjonert.

Invest in Innlandet startet i juni 2020 og arbeider nå med ni konkrete muligheter som kan skape nye arbeidsplasser og vekst i fylket. I tillegg til at vi har fått forespørsler fra utenlandske interessenter via Innovasjon Norges kontorer i utlandet, har arbeidet tatt utgangspunkt i Innlandets sterke bedriftsklynger, industrimiljøer og tomtene der selskapet Nordavind har lagt til rette for etablering av ny industri. I dialogen med mulige interessenter er våre sterke kompetanseklynger, industrimiljøer og enkeltbedrifter som er fremst i verden når det gjelder storskala og effektiv industriproduksjon, med på å øke Innlandet sin attraktivitet.

Norges Grønne kraft vil bli mer og mer etterspurt. I møter med store europeiske industrikonsern er de tydelige på at de retter blikket mot Norden og undersøker hvordan de kan øke andelen fornybar kraft i egen produksjon. Det gjør de fordi utslippskravene skjerpes og fordi de tar strategiske posisjoner for å imøtekomme forbrukerkrav. Investeringen i alternativ, utslippsfri kraft er økende, men de fleste alternativene har noen ulemper. Vårt inntrykk er at utnyttelse av eksisterende vannkraft, spesielt fra elver med sikker vannføring og små naturinngrep, blir en stadig mer aktuell energikilde. Det er også interesse fra både norske og utenlandske aktører for å produsere fornybar kraft basert på bioenergi. I Norges største skogfylke ligger det godt til rette for den type nyetableringer.

God infrastruktur knyttet til transport, dataoverføring og kraft er en forutsetning for å delta i konkurransen om de nye satsingene. De siste års investeringer, sammen med det som er planlagt, gir oss en mer sentral plass enn tidligere. Reisetiden er redusert og Innlandet oppleves som mer tilgjengelig. For de av aktørene som krever en 100 prosent bærekraftig transportkjede, er avstandene fra jernbanen til tomtealternativene i de fleste tilfellene ikke lengre enn at det kan håndteres med vogntog som går på fornybar energi.

De ni alternative vi nå arbeider med, strekker seg fra giga-batterifabrikker til at vi kobler kompetansemiljøer i Silicon Valley med miljøer og enkeltbedrifter i Innlandet. I den første kategorien har vi valgt å ta kontakt med noen av de største bedriftene i Europa. Vi har lyktes med å komme på kartet, og blir tatt med i deres vurdering av ny industrisatsing.

De store aktørene opplever at mange er på tilbudssiden for å sikre seg nye arbeidsplasser. Vi deltar ikke primært i en norsk konkurranse, men i et verdensmesterskap. Å arbeide for at en av de planlagte, store batterifabrikkene etableres i Innlandet, er den enkeltsatsingen som vil kunne gi flest arbeidsplasser. Her vil det også kunne åpne seg muligheter for samarbeid som vil styrke innlandets kompetanseklynger og eksisterende industrimiljøer.

Innlandet Fylkeskommune har tatt initiativ til å opprette og finansiere en stilling som skal jobbe målrettet for å sikre utenlandske investeringer i Innlandet. Stillingen er lagt til Innovasjon Norge, der den inngår i et team fra andre fylker, fra Innovasjon Norges hovedkontor og med personer knyttet til kontorene i Europa, USA og Asia.

Vår vurdering er at Norge og Innlandet er godt posisjonert for å kunne utnytte våre fortrinn og sikre oss en andel av de nye satsingene. Vi må dokumentere og synliggjør de fortrinnene Norge og Innlandet har, som gjør at vi bør bli valgt. I tillegg må de enkelte kommunene og de som har de aktuelle tomteområdene være offensive på tilrettelegging, slik at vi er klare når muligheten byr seg. Vi må raskt kunne fjerne usikkerhet og være tydelige på planhorisont for utvikling av arealene. Vi har en ambisjon om å unngå en kamp mellom de ulike kommunene om hvem som har det beste tomtealternativet. Det viktige nå er at alle får presentert sine tilbud. Så er det de som skal etablere ny produksjon som avgjør stedsvalget.

Vi må som region og fylke være tydelig på at de som ønsker å satse er velkommen. Vi opplever at fylket, fylkesforvalteren, kommunene, grunneiere, kraftleverandører og andre involverte er positive og handlingsorienterte, og vi ser fram til videre samarbeid om disse prosjektene.

Kommentarer til denne saken