– Man må være glad i folk, sier Åse Sandberg Hovden. Gjennom 28 år har hun hjulpet utallige mennesker ut i jobb. Mange har fått hjelp til å penset sporet over fra en karrierevei til en annen, når tilbudet av arbeidskraft har vært større enn etterspørselen. Næringslivet har på sin side fått hjelp til å nå fram til mennesker med nettopp den kompetansen de har behov for. Begge deler helt nødvendig for det store fellesskapet. Og et arbeid som bare blir enda mer betydningsfullt i årene som kommer. Ikke minst for Distrikts-Norge der tilgangen på helt spesifikk kompetanse er sårbar for næringsliv og servicetilbud. Innlandet er ikke noe unntak.

Det er jo egentlig godt nytt at det var rekordmange ledige stillinger i fylket i fjor. Over 40 prosent flere enn siste normalår før pandemien, faktisk. Men stadig oftere får ikke arbeidsgiverne søkere med kvalifikasjonene som skal til for å fylle de ledige stillingene. Når arbeidslivet ikke får tak i de rette folkene til å lede den nye satsingen, utvidelsen eller prosjektet, går næringslivet og samfunnet glipp av verdiskapning.

NAV og NHO Innlandet har allerede slått alarm. Ukentlig får de henvendelser fra arbeidsgivere som ikke får tak i søkere med den kompetansen som trengs. Problemet er forsterket ved at bedre arbeidsmarked ute i Europa gjør det mindre interessant for utenlandske arbeidere å tilby sin kompetanse i Norge. Ikke minst i yrker som av lønns- og arbeidsforhold ikke står kjempehøyt i kurs. Men som like fullt er helt nødvendige.

Innlandet har den tilleggsutfordring at hver femte innbygger i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, enten midlertidig eller varig. Dette har Støre-regjeringen satt seg fore å gjøre noe med. Som tidligere arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik sa til OA i vinter, får NAV mer penger og mer ansvar for å få flere over fra mottakersida til bidragssida i samfunnsregnskapet. Det viser aldersframskrivningen tydelig at AS Norge har behov for. Slik er det en av regionens viktigste stillinger som nå lyses ut i NAV Gjøvikregionen.