Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet – best på kultur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I flere innlegg har jeg uttrykt stolthet ovenfor mitt ansvarsområde politisk, som er den vide kulturen. La det ikke herske noen tvil: Jeg er stolt og ydmyk over alt det dere får til – hvordan dere gang på gang bretter opp ermene og gyver løs på neste oppgave.

Både i Kulturutvalget og Fylkestinget har vi politisk gjort flere vedtak som er av betydning for kulturen. I novembermøtet i utvalget bevilget vi flere gode vedtak, dette er omtalt tidligere.

Fylkestinget i desember behandlet budsjett for 2022. Forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet la inn igjen midler til en del av de kuttene som fylkeskommunedirektøren hadde foreslått innenfor kultur. Vi fant også rom får å legge inn ta inn noen nye tiltak og satsninger i vårt budsjettforslag.

Store arrangement ønsker vi å prioritere. Ringvirkningene er store for mange ulike aktører. Det er det viktig at vi støtter helhjertet. Arbeiderpartiet har i sitt program løftet viktigheten av arrangement.

I Innlandet har vi ved flere anledninger løftet arbeidet vi har gjort og gjør innenfor kulturarv. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sitt budsjettforslag lagt inn flere ordninger. Arbeiderpartiet er opptatt vår felles kulturarv – vi skal ta vare på den på best mulig måte.

En av rollene vi har som samfunnsutvikler er å bidra positivt i utviklingen av Innlandet. I budsjettet har vi blant annet bidratt med 1 million til bob- og akebanen. Den er også en attraksjon som gir merverdi til områdets øvrige opplevelsesaktiviteter. Anlegget gir verdifulle bidrag til reiselivsnæringen i Lillehammer og Øyer spesielt.

Vedtak som er gjort i Fylkestinget og som er blitt gjort i Kulturutvalget, er bra for kulturen og viser at vi politisk ønsker å være en aktiv støttespiller for det brede kulturlivet og ringvirkningene. Jeg nevner blant annet Musikk i Innlandet, forfattersatsning, utvikling av padlerleder, store arrangementer, dagsturhytter, internasjonalt kulturarbeid.

Kulturstrategien er vedtatt. Vår visjon er: Innlandet – best på kultur.

Det er visjonen. Skal vi klare det må Innlandet få lov til å være Innlandet – det er mangfold og muligheter.
Noe annet enn Innlandet vil være å gå baklengs inn i framtida.

Kommentarer til denne saken