– Biskopen ber om at det innføres begrensning på antall deltakere ved bisettelser og gravferder i Hamar bispedømme. Det skal ikke være flere enn 100 personer tilstede under seremonien. Dersom kommunelegen lokalt har gitt lavere antall for møtevirksomhet, er det den lokale vurderingen som gjelder, opplyser Hamar bispedømme i en pressemelding.

Bispedømmet har lagt vekt på å følge retningslinjene fra helsemyndigheter, og det påpekes at gravferd er et arrangement som i sin egenart, vil ha en høyere risiko for smittespredning. Derfor anser biskopen det som nødvendig å sette inn begrensende tiltak.

Biskopen anbefaler som et minimum at disse tiltakene ved gravferd gjennomføres:

 • Deltakelse begrenses til bare de nærstående
 • Dørhåndtak og flater som er naturlig å berøre med hender i seremonirommet desinfiseres.
 • Det oppfordres til å unngå klemming og håndhilsning
 • Ikke benytte kondolanseprotokoll

I tillegg kan en lokalt ha andre tiltak og ordninger.

I tillegg til bestemmelser vedrørende gravferd, vil tiltak mot smittespredning også gjelde gudstjenester, vielser, andakter og andre arrangement.

Les også

Hva vet du om koronaviruset? Test deg i OA-quizen

Slik beskytter du deg mot koronaviruset

 • Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig.
 • Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Sykdommen kan smitte på tre måter:
  – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte)
  – ved direkte kontakt med syke
  – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander
 • Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager.
 • Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser.
 • Munnbind anbefales ikke for friske personer.
 • Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
 • Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen, din lokale koronatelefon eller nærmeste legevakt på telefon 116117.