I Oppland Arbeiderblad lørdag 7. november svarer Hans Petter Danielsen Arne Warberg om innavl på ulv, og sier at «det skal et vist antall til for at arten skal være levedyktig, og at arten ikke blir preget av innavl.»

Vi hører stadig om at den ulvestamma som befinner seg her i landet også lider av innavl og derfor må tilføres nye gener. Kan det ikke tenkes at det har noe å gjøre med hvordan denne ulvestamma ble etablert her på? Er det ikke grunn til å stille spørsmål ved om hvordan det sist på 1970-tallet og fram mot tusenårsskiftet plutselig begynte å dukke opp ulv på forskjellige plasser etter å ha vært så godt som borte i vel hundre år? Det ble fort konstatert at dette var ulv som hadde kommet østfra.

Hva var det som skjedde? Er det et rovdyrsikkert gjerde mellom Russland og Skandinavia som ved et uhell ble åpnet en periode sist på 1900-tallet slik at ulvene derfra hadde fri ferdsel vestover? Men som senere er blitt tettet igjen slik at disse ulvene som etablerte seg her ikke får tilført nye gener derfra og derfor trues av innavl?

Men det mest sannsynlige, og som er blitt hevdet fra flere hold, også gjennom flere bøker, er at forfedrene til den ulvestamma som befinner seg her i landet ikke har kommet hit på egne bein, men på gummihjul, så hvis disse ulvene skal få tilført nye gener, må det også skje med menneskelig hjelp.