FAR DØDE: Faren til Ingrid Sveen Ødegård (7) døde da hun var fire år. Her på fanget til mor Oda Kristine Sveen og med fotoalbumet med bilder av far.
Per Skjønberg

Ingrid (7) vil huske far. Han døde da hun var fire år.

Selv om hun bare var fire år har Ingrid mange minner om far, som døde av kreft for tre år siden. Og det hun husker vil hun gjerne fortelle om – til andre som skjønner henne best.
Publisert