Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en organisasjon med medlemmer i hele landet. En fellesfaktor for bygdeungdommen er at bilen er et viktig fremkomstmiddel i deres liv. Statistikken for 2022 viser en tragisk utvikling når det kommer til dødsulykker i trafikken. Så langt i år er det i overkant av 100 mennesker som har mistet livet på norske veier, både myke trafikanter og sjåfører. Dette har allerede overskredet det totale antallet dødsulykker i 2021, som var 80 og en nedgang fra tidligere år.

I NBUs politiske plattform fremmer organisasjonen fokus på trafikksikkerhet i følgende punkt: «NBU krever at veinettet må vedlikeholdes og utbedres for å sikre trygg ferdsel i trafikken». Standarden på veldig mange lokalveier i distriktene krever at man kjenner veien for å kunne kjøre trafikksikkert. Alle trafikanter bør ha mulighet til å kjøre like trafikksikkert, uavhengig av om man er lokalkjent eller turist.

Det er viktig med fokus på utbygging av nye veier for å sikre økt trafikksikkerhet, men det er minst like viktig å utbedre de eksisterende veiene. Mangel på skilt, passende fartsgrenser til veistrekningen, autovern og liknende fører til at flere veier i Distrikts-Norge kan være uforutsigbare og krevende å kjøre på.

Tall fra tidligere studier gjort av Universitetet i Tromsø viser at det er større forekomst av ulykker i distriktene enn i byer. Dette tydeliggjør hvor nødvendig det er med en forbedring av veinettet. Hvorfor er det slik at vi som er bosatt i distriktene kjører på dårligere og farligere veier enn de som bor urbant? Burde ikke vår trafikksikkerhet prioriteres på lik linje som alle andres?

Vi i Vardal Snertingdal Bygdeungdomslag er opptatte av at det skal være trygt å ferdes i trafikken. Alle har et felles ansvar hver gang man går ut døra, uavhengig av om du «bare» skal ned på butikken eller ut på en lengre kjøretur. Sikkerhetsbelte skal alltid brukes, mobilen skal legges vekk, ingen skal kjøre ruspåvirket og man skal være opplagt så lenge man er bak rattet. Bedring av trafikksikkerhet er noe som krever innsats, både fra oss trafikanter og fra myndighetene.