12. februar satte Sara Sivesindtajet Sølna ord på følelser det er veldig mange som føler på, ensomhet. Selv om nedstengingene har kommet litt i bølger, har anbefalingen om å møte færrest mulig andre mer eller mindre blitt stående hele tiden. Når bedriftene opplevde at driften gikk ned, var regjeringen raske med å begynne å diskutere krisepakker for å sikre at næringslivet skulle klare seg gjennom pandemien, men det er langt på overtid at regjeringen erkjenner at man trenger den samme innsatsen for psykisk helse å.

Som med mye annet satte pandemien et forstørrelsesglass på et problem vi allerede hadde. For det har lenge vært et problem at man ikke har hatt tilstrekkelig tilbud for psykiske helseplager. Det kom blant annet frem i fjorårets rapport fra barneombudet som avslørte at det er for vanskelig å få hjelp og tar alt for lang tid. Hvor du bor avgjør i alt for stor grad hvor raskt og hvor god hjelpen du får er. Ingen av disse utfordringene har siden da blitt løst, men antallet unge som trenger hjelp har økt. Derfor foreslo Arbeiderpartiet en økning på 350 millioner til arbeidet rundt psykisk helse og ensomhet i sitt alternative statsbudsjett når det ble lagt frem, men vi etterspør også en krisepakke for psykisk helse nå.

Manglende ressurser for psykisk helsevern har vært et problem lenge, men under pandemien har det blitt enda større. Hjelpetelefonene, ofte drevet av frivillige, forteller om enorm pågang av folk som trenger noen å snakke med. De forteller også om en økning i hvor mange som tar opp selvmordstanker. At de som sliter med disse tankene eller andre plager, blir møtt med hjelpen de trenger er et politisk ansvar som må tas.

Skolehelsetjenesten må ha nok folk til stede, hjelpetelefon og alle lavterskeltilbud rettet mot dem må på plass. Lavterskel psykisk helsetilbud må utvides for alle, slik at en ikke er avhengig av henvisning fra lege for å få hjelp og støtte. Vi må ha økte bevilgning til ordningen Raskere psykisk helsehjelp. Hvilken adresse du har skal ikke avgjøre om du får hjelp. Det er noe av hva vi i Arbeiderpartiet vil få på plass for å forbedre den psykiske helsen til unge. Fellesskapet må stille opp og ingen skal føle seg alene nå.