Gå til sidens hovedinnhold

Ingen prekær sak

oa mener

Regionreformen har vært en symbolsak for Senterpartiet i kampen mot sentralisering. Gode, gamle fylker ble slått sammen om de ville eller ei, både geografisk og administrativt. Litt fremmed og litt rart i starten, men reformen ble for en stor del møtt med en skuldertrekning. I alle fall her i Vestoppland, der de fleste fylkeskommunale arbeidsplassene allerede for lengst var sentralisert til Lillehammer. Folk flest har derfor et avslappet forhold til fylkeskommunen som sådan. Ganske mange har faktisk vanskeligheter med å peke på hvilke konkrete oppgaver fylkeskommunen besørger. Ut over at den har ansvaret for veldig mye veldig sliten fylkesvei og buss.

Før reformen var fylkesadministrasjonen i Oppland og Hedmark relativt jevn i antall. Med reformen ble 40 stillinger overført fra Hamar til Lillehammer, mens 127 gikk andre veien. Nord i fylket var man ikke rett så bekymret for sentralisering den gang stillingene gikk fra Vestoppland til Lillehammer, som da stillinger ble overført fra Lillehammer til Hamar. Men Sp er altså nå så bekymret for virkningene av reformen at de ønsker reversering.

Selvsagt er også denne reformen underfinansiert. Stillingsbetegnelsen kompetanse- og tannhelsesjef høres ut som et sparetiltak i seg selv. Men nå som Sp og Ap går i regjering, burde Sp ha mulighet til å argumentere godt for større overføringer også til fylkeskommunene for å gi de nye organisasjonene bedre muligheter til å lykkes. Hvorfor ikke i det minste prøve, før man går rett på reversering? Budsjett vil uansett være det som har størst betydning for fylkeskommunens tilbud til innbyggerne.

Færre politikere og større fylke gir lenger vei til de som legger de politiske føringene. Men hvor ofte er det fakkeltog foran fylkestinget? Neste gang blir neppe før diskusjonen kommer om nedleggelse av videregående skoler. Og det handler kort og brutalt nok om økonomi og demografi. Hvilke tjenester og tilbud vet man at blir bedre ved å gå tilbake til de gamle fylkene?

Reversering av fylkesreformen er ingen prekær sak i Innlandet. Å bruke mange titalls millioner på å rykke tilbake i tid, må forsvares og forklares på en måte som flere enn Sp-politikere forstår.

Kommentarer til denne saken