Gå til sidens hovedinnhold

Ingen konsesjon til NorthConnect

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et klart flertall mot NorthConnect i Stortinget, men det er Olje og Energidepartementet som er konsesjonsmyndighet og trolig er det flertall for å gi konsesjon i regjeringen. Skal NorthConnect stoppes må Stortinget fatte vedtak som gjør det umulig for regjeringen gi konsesjon. De opposisjonspartiene som ikke er med på et slikt vedtak vil gi regjeringen mulighet til å gi konsesjon.

Bygd på NVEs analyse og informasjon fra Statnett, sier Norsk Industri at de to kablene som allerede er under bygging og NorthConnect til sammen vil øke kraftprisen med opp mot 6 øre per kWh. I tillegg vil nettleia øke med 0,4 øre per kWh.

For norsk prosessindustri betyr det en ekstraregning på 2,4 milliarder i året, og for industrien på Raufoss ca. 20 MNOK. Norske forbrukere får ca. 1300 kr i økte utgifter hvert år.

NorthConnect vil også øke utslipp av CO2, ikke minske, slik utbyggerne sier. Norge eksporterer fra før alt tilgjengelig kraftoverskudd og det blir ikke en eneste kilowattime mer å eksportere om det bygges en kabel til. Den vil rett og slett overføre eksport fra Tyskland til Skottland. Og siden utslippene pr. kilowatt er mindre i Storbritannia enn i Tyskland vil klimautslippet øke med NorthConnect.

Fellesforbundet Raufoss J&M mener strøm ikke skal være en eksportvare. Kraft er en viktig infrastruktur som skal bygge landet, ikke selges til høystbydende. Å gi fra seg Norges viktigste konkurransefortrinn ved å knytte seg så tett til utlandet at vi får europeisk kraftpris er uklokt. Vi trenger krafta vår sjøl når vi skal fortsette omleggingen til en grønn industri og et levesett som klimaet tåler. Det krever at vi har full nasjonal kontroll med vannkrafta, arvesølvet vårt.

NorthConnect må stoppes!

Kommentarer til denne saken