Meg bekjent har verken administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst eller hans styreleder Svein Gjedrem løftet en finger for å kunne tilpasse et nytt Mjøssykehus til lokalsamfunn, Innlandet eller verden for øvrig. Deres virkelighet består kun av hvite legefrakker, syke pasienter, pleiere og medisiner innenfor fire sykehusvegger. Hva som skjer utenfor veggene er ikke interessant.

Rootwelt og Gjedrem er kanskje gode byråkrater, for de vet at gode byråkrater som vil opp og frem ikke trår over visse terskler i form av å utfordre regelverket, i dette tilfellet håndboka for konseptanalyser. Problemet er imidlertid at denne oppskriften for konseptanalyser for sykehus er gammelags og burde vært skrotet for lengst, fordi den ikke stille krav til hvordan pasienter, ansatte, besøkende, varer og tjenester ankommer og forlater sykehuset. Og for oss i en brennende verden, der miljø og klima med stor fart ødelegges, burde en første utfordring for en sykshusledelse være å utforme et moderne og fremtidsrettet sykehus.

Etter ett år med gjentatte tydelige varsler fra både vår side og andre om hva som er i ferd med å skje, nemlig at konseptanalysen lever i sin egen boble, svarer Rootwelt at gode transportopplegg skal det nok finnes gode løsninger på, «som for eksempel å sette inn shuttlebusser fra Moelv stasjon til sykehuset i Moskogen 3-400 meter unna».

Den historiske muligheten til å lage et fremtidsrettet og integrert sykehus går derfor i vasken, og historiens dom blir ikke nådig. Jeg gjentar: ingen kommer til å ta toget til Mjøssykehuset om ikke transport integreres i sykehuset, for eksempel med en sporsløyfe under bygget. Og den historiske muligheten til å bygge en jernbane fra øst til vest i Innlandet blir for alltid lukket.

Shuttlebuss, ja det kan for noen kanskje høres både kult og moderne ut. Men alle som har greie på transport vet at når folk ser for seg å måtte bytte transportmiddel to ganger eller mer (altså gange/bil – tog -shuttlebuss/gange), da velges bil direkte mellom start- og endepunkt.

Rootwelt og Gjedrem og 13 musestille stortingsrepresentanter fra Innlandet vil bli vitner og opphav til et sykehus som daglig genererer en flom av forurensende og plasskrevende biltrafikk. Kanskje omtrent slik jeg tolker at Trond Kjenli fra Hamar ønsker, i hans leserinnlegg i HA 17. august, at togtransport helst bør forvitre og at hamarsingene kan frese lykkelig i sine biler rundt i området og til sykehuset. Nå er det bare det at et sentralsykehus også skal omfatte transport fra Hadeland og Elverum, Lillehammer og Gudbrandsdalen. Firefelts motorveier kan fort bli til seks felts veier ved slik tenkning.