Ingen gjester, ingen ansatte: Nå bor direktøren og familien på hotellet

Familien Hovi flyttet inn på Radisson BLU da de ansatte ble permittert og gjestene forsvant. Barna sykler i resepsjonsområdet, og vil ikke hjem igjen.