Det kjennes fryktelig lenge siden et enstemmig styre i Sykehuset Innlandet i 2017 vedtok å bygge Mjøssykehuset ved Mjøsbrua. Da var planen at prosjektering, lånesøknad og det hele skulle være på plass så spaden kunne settes i jorda i 2022, og at sykehuset kunne tas i bruk i 2027. Mange omkamper og forsinkelser senere, gjorde Helse Sør-Øst i september i fjor endelig sitt vedtak i saken, med et mål om byggestart for Mjøssykehuset i 2025.

I denne tidsplanen måtte avgjørelsen om modellvalg være klar i løpet av april, for at prosjektet skulle rekke all planlegging og prosess før man kunne komme med en lånesøknad til statsbudsjettet for 2025. Men så bestilte regjeringen som kjent en tilleggsutredning med frist i mars i år.

Siden tilleggsutredningen ikke endret på noe, lovet statsråden rask avklaring, men april kom og gikk.

1. mai reiste statsministeren Mjøsa rundt, og lovet avklaring innen uker. Men fortsatt sitter ettertraktede sykehusplanleggere og tvinner tommeltotter mens de venter på regjeringens avgjørelse. Derfor får vi nå den ufrivillig komiske situasjon at også de som skal planlegge den reviderte og enda mer forsinkede planen for Mjøssykehuset – som er diskutert i over 20 år, flyttes over til andre sykehusprosjekter som faktisk har framdrift.

Det er jo til å rive seg i håret av.

Helse Sør-Øst sier de vil være «klare til å sette i gang med prosjektarbeidet på kort varsel» når den politiske avklaringen kommer. Men det handler jo om arbeidsforhold og store prosjekter dette her, så hva «kort varsel» egentlig betyr i denne sammenhengen, kan være relativt. I verste fall betyr det at Mjøssykehuset kan vinke farvel til statsbudsjettet også for 2025, slik at det går enda ett år med bratt prisvekst før byggestart. Mens ansvaret er tungt og behørig plassert hos Støre-regjeringen.

Det var OA som tidligere denne uka hadde nyheten om at Helse Sør-Øst ville omplassere sykehusplanleggerne for Innlandet. Noen vil kanskje mene nedriggingen av organisasjonen er en slags taktikk fra sykehussida for å legge press på den politiske prosessen. Andre vil helt sikkert mene det er god samfunnsøkonomi at fagfolk kan gjøre nyttigere arbeid enn å sitte og vente på avklaringen for Innlandet.

Uansett er det nå ifølge OAs kilder svært nærme at den endelige politiske avklaringen i saken blir presentert i Helse- og omsorgsministerens foretaksmøte for Helse Sør-Øst. Disse møtene bekjentgjøres én uke i forveien, og det er i skrivende stund ikke gjort – men skal etter sigende være rett rundt hjørnet.

Rapportene fra de siste ukene er at det tross sakens grundige utredninger, høringer og lange fartstid i systemet, har vært politiske forhandlinger mellom regjeringspartiene langt ut på oppløpet. Ryktene har vært mange om hva som har fart att og fram mellom departementer og kontorer. Spesielt interessant blir det å se hva disse siste rundene har ført til av muligheter som potensielt ikke tidligere er tiltenkt framtidas sykehus på Elverum, som Sp-lederen som kjent har lovet sin valgkrets å kjempe hardt for.

Det sies at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Men det er nå høyst forståelig om pasienter i Innlandet, etter alle åra som har gått, er kommet i tvil.