Gå til sidens hovedinnhold

Ingen er tjent med en prosess med et slikt nivå av mistenksomhet

oa mener

Veien har vært lang, bratt og med kvasse svinger, men nå ser vi faktisk mål. Etter halvannet tiår er Innlandet endelig kommet til det avgjørende vedtaket om framtidas sykehusstruktur. Selv om det formelt skal godkjennes av statsråden, er det overveiende sannsynlig at vedtaket blir som fredagens styremøte i Helse sør-øst beslutter. Alle disse årene med sammenhengende interne, eksterne, faglige, politiske og samfunnsøkonomiske diskusjoner, har bygd opp et overveldende beslutningsgrunnlag av stadig nye utredninger, vurderinger og kompromisser, som har flyttet prosessen litt etter litt framover. Men det har ikke alltid vært gitt at det skulle fortsette i den retningen.

Tidligere styreleder Anne Enger og hennes nærmeste i Sykehuset Innlandet la ned en betydelig diplomatisk innsats for å finne kompromisset som fikk både gamle Oppland og Hedmark tilbake til forhandlingsbordet; et gedigent nytt sentralsykehus for hele Innlandet ved Mjøsbrua.

Senere ble det likevel ikke slik. Helse sør-øst ville ikke lenger samle alt. Tynset var allerede fredet. Så ble et akuttsykehus nummer to og et sykehus for planlagt behandling lagt i potten. Og dragkampen mellom potensielle vertskommuner tiltok selvsagt på nytt. Da Helse sør-østs prosjektgruppe også foreslo å legge kompromisset, diplomatiet og politikken til side og plassere Mjøssykehuset i Brumunddal, tok Mjøsbrua fyr.

Siden har prosessen haltet og sjanglet videre fram mot at Helse sør-østs styre nå endelig er i posisjon til å vedta en struktur med et sentralsykehus på Moelv. Men da med en så stor manglende tillit til at det ikke fortsatt foregår ting på bakrommet, at det kreves presisering av hva en nå bebudet utredning av et såkalt nullplussalternativ innebærer. For det kan jo være fristende å tegne starten på et nytt Mjøssykehus på Hamar, når det først skal utredes et erstatningssykehus på Hamar.

I Nordland ble det grundig presisert hva en slik utredning av et nullalternativ skulle være og ikke være, før arbeidet startet. Det samme må Helse sør-øst gjøre. Ingen er tjent med en prosess med et slikt nivå av mistenksomhet. Det bør ikke nå foreligge noen tvil om hva som er målet her.

Kommentarer til denne saken