Ingen ekstra sykepleierstudenter til NTNU

– Sykehuset Innlandet hadde ikke kapasitet til flere praksisplasser. Derfor kom det ikke nye studieplasser i sykepleierutdanningen til Gjøvik.