Ingen beslutninger om meg - uten meg

LABO: Nærheten til Labo helse- og omsorgssenter står sentralt i planene for det nye boligområdet på Lena.

LABO: Nærheten til Labo helse- og omsorgssenter står sentralt i planene for det nye boligområdet på Lena. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunalsjefene Kjøniksen og Bollum i Østre Toten, står fram i Oppland Arbeiderblad og forteller om store planer rundt det nye Labo omsorgssenter. Her vil de samle og bosette flest mulig av de som har behov for ulike omsorgstjenester.
Samtidig leser vi i avisen at ansatte på Granly er bekymret for arbeidsplassen sin, fordi kommunen ikke ønsker å benytte tjenestene der, selv om det er personer med særskilte behov i kommunen, som har et sterkt ønske om å bo der.
NRK Innlandet har også hatt innslag om vår kommunes utbyggingsplaner og den generelle tendensen i kommunenorge til å samlokalisere omsorgstilbudene i stadig større enheter. En tendens som går på bekostning av en stor gruppe menneskers rettigheter.
Kommunens planer strider imot lover og føringer som gjelder bosetting og tjenesteyting for personer med særskilte behov. Foreldreforeningen for funksjonshemmede i Østre Toten er en forening som ivaretar interessene til tjenestemottakere innen tilrettelagte tjenester. Våre medlemmer har barn (i alle aldre, fra mindreårige til godt voksne) som trenger ulik form for bistand for å kunne leve sitt liv på lik linje med personer som kan klare seg selv. Disse barna / voksne er minst like forskjellige som såkalt normalt fungerende. De har like forskjellige behov, preferanser og interesser som alle andre.
Akkurat som i resten av befolkningen, er det noen som ønsker å bo alene, andre i mindre bofellesskap og noen i kollektivlignende, mer helhetlige tilbud. Likevel betrakter kommunen dem som en ensartet gruppe som kan stues sammen, flyttes på og behandles etter de kriteriene eller interessene som kommunen til enhver tid måtte ha.
Det er våre barn, tjenestemottakerne, som må flytte fra sine trygge og etablerte hjem, når kommunen finner ut at de ønsker en ny organisering. Den viktige stabiliteten i tilværelsen deres blir revet opp, noe som kan by på utfordringer så vel for tjenesteytere som tjenestemottakere. Når, i tillegg, alle nye omsorgsboliger planlegges bygd på ett lite, geografisk område, blir valgmulighetene svært innskrenket den dagen du skal flytte hjemmefra og etablere deg som voksen. Fritt valg av bosted og behov for tjenesteyting er to adskilte, lovfestede rettigheter personer med særskilte behov har. Disse rettighetene ble i sin tid vedtatt for å skape et mer inkluderende samfunn. Planen som administrasjonen nå ønsker å få de folkevalgte med på, er segregerende og stigmatiserende. Det er betimelig å spørre hvem tilrettelagte tjenester egentlig tilrettelegger for – tjenestemottakerne eller tjenesteyter-systemet?
I sin strategiplan for framtidens helse- og omsorgstjenester har Østre Toten kommune stort fokus på «Fellesskapskommunen» og et sitat fra planen er «Ingen beslutninger om meg – uten meg». Dette gjelder tydeligvis ikke for de som trenger hjelp fra tilrettelagte tjenester. Vi opplever at brukermedvirkningen i kommunen er blitt svekket de siste årene, når de store planene legges. All flytting eller omorganisering må ikke nødvendigvis være negativt, men det må skje i dialog med de som er berørt og gjøres slik at de involverte føler at de har innflytelse på beslutninger som gjelder dem.
Vi har forståelse for at kommunen har begrensede ressurser og må forvalte dem på best mulig måte. Spørsmålet er bare om det på sikt er det klokeste og mest økonomiske å samle så mange forskjellige brukere av kommunens tjenester på ett sted? Har administrasjonen gjort konsekvensanalyser for de utfordringene dette kan få på kort og lang sikt?
Vi håper at våre folkevalgte, de vi har valgt til å ivareta våre interesser, kommer på banen og sørger for at kommunen legger planer og jobber etter de lover, forskrifter og rettigheter som gjelder for mottakere av tilrettelagte tjenester. Det er en menneskerett, også for de med særskilte behov, å ha en reell mulighet til å påvirke hvor, hvordan og med hvem de ønsker å etablere seg i sitt voksenliv. Dette gjelder vel også innbyggere i Østre Toten kommune…

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken