Regjeringa har valgt å ikke inkludere en helhetlig utbygging av Riksveg 4 (rv4) i ny Nasjonal Transportplan. Kun strekningen Mjøsbrua-Hunndalen i nord. Det er vel og bra for utvikling av "Mjøsbyen" og sammenkobling av mjøsregionen, men skal man videreutvikle en av Norges viktigste industriregioner må man ikke glemme den sydlige aksen. Vi heier derfor på alle industrivennlige aktører som jobber for også den søndre delen av dette transportnettet inn i NTP ved stortingets behandling fram til sommeren

I Nittedal, på Hadeland og i Gjøvikregionen finner man bedrifter langs rv4 med til sammen 32.000 arbeidsplasser, og 70 milliarder kroner i omsetning (Ny Analyse AS, 2018). Industribedriftene på Raufoss er i beinhard konkurranse med internasjonale aktører, og opplever dagens transportetappe sørover som en stor konkurranseulempe. Alle disse virksomhetene har et stort transportbehov og er derfor avhengig av et vegsystem som fungerer. Det gjør ikke dagens rv4. Den har en så høg trafikkbelastning, og en så lav standard, at det går utover lønnsomhet og arbeidsplasser. Transporten må kunne flyte jevnt helt fram til Oslo havn og Alnabruterminalen. Av spesiell viktighet er innkorting og utflating av strekningen Eina-Jaren, en mer hensiktsmessig trafikkavvikling gjennom Nittedal og avlastning av Grorud gjennom Fossumdiagonalen.

Vi heier også på all utvikling av Gjøvikbanen, men på grunn av stort etterslep er det langt fram for de virkelig store prosjektene som kunne realisert mer gods på bane, så lenge det er store og prioriterte behov på Intercity og Ringeriksbanen. Derfor ser vi det som mest realistisk og prekært for industriens behov med utvikling av rv4 sørover.

Regjeringa har sjøl satt kriteriene for ny vegbygging; samfunnsøkonomisk lønnsomhet, næringslivets behov, sammenbinding av bo- og arbeidsmarkedsregioner og trafikksikkerhet. Rv4 oppfyller dette i langt større grad enn de aller fleste andre vegstrekninger, godt dokumentert av både Nye Veier og Statens vegvesen. Stortinget skal nå forhandle endelig NTP, og vi håper dette til slutt vil inkludere den søndre delen av rv4. Vårt mål er at et flertall i Stortinget sikrer dette - for framtidig industriutvikling.