Har du en ungdom i hus som skal søke videregående skole før fristen 1. mars? Industrien roper etter din ungdoms kloke hode og presise hender. Valget de nå står ovenfor er avgjørende for deres fremtid, men det er også avgjørende for vår.

Intek Engineering AS er en av industribedriftene som bygger produksjonslinjer og framtidsfabrikker for industrien, nylig signerte de sin største ordre noensinne, til en verdi av 70 millioner kroner. Mangel på nye automasjonsteknikere bekymrer industribedriftene, og med kun fem elever i klassen på automasjonslinja på Raufoss videregående skole er det et tydelig signal om at det må tas grep for å vekke yrkesfagsinteressen hos de unge. Industribedriftene må utnytte elevenes praksisperioder til det fulle for rekruttering av ung kompetanse.

I Gjøvikregionen har vi et solid teknologi- og industrimiljø som legger til rette for å dyrke fremtidens kompetanse gjennom noen av Norges mest spennende stillinger innen blant annet innovasjon, ingeniørfag og automasjon. Arbeidsplassen står klar til deg dersom du velger et fagområde som automasjon.

Automasjon bringer fagarbeideren til spydspissen av norsk og internasjonal industri. Med spesialisering innen programmering, robotikk, avanserte maskiner og en sterk knytning mot datasystemer, nettverk og IT, er fagarbeidere innen automatisering en sterk og viktig ressurs for bedriftene i regionen.

Årets tiendeklassinger har frem til 1. mars på å bestemme seg for hva de vil gjøre etter endt grunnskole. Gjøvikregionen kan tilby et bredt og variert spekter av faglige retninger innen blant annet helse, informasjonssikkerhet, teknologi og industri. Mulighetene til den enkelte er store ved å velge et yrkesfag, og her i regionen har du også mulighet til å bygge videre med et fagskoleløp etter et fagbrev. Yrkesfag gir deg et meget godt grunnlag, enten du vil være fagarbeider, bygge på videre eller bli leder for en industribedrift.

Automasjonsfaget er fremtidsrettet, spennende, mangfoldig og gir god uttelling karrieremessig. A/S Norge har et enormt behov for automasjonskompetanse, og jobbene står i kø. Vi mener at en utdanning innen automasjon er ett av de smarteste karrierevalgene du kan ta som ungdom i dag.

Flere må velge yrkesfaglig studieretning for at vi som bor her skal kunne leve gode liv. Det handler om lokalsamfunn, skattekroner, offentlig velferd og arbeidsplasser. Yrkesfag er et godt valg for de som ønsker å gjøre ting i praksis fremfor å lese om det. Gjennom en læreplass kan man tilegne seg verdifull kunnskap og bli kjent med bedriften gjennom samarbeid med dyktige kollegaer og på den måten sikre seg verdifull erfaring. Slike erfaringer kan ikke leses og læres gjennom en bok.

Gjøvikregionen er bygget på skuldrene av vår stolte industriarv, og dette er vårt fortrinn inn i framtida. Høyteknologi, forskning og utvikling bringer oss videre dersom vi også har fagarbeidere med på laget. Ingenting kan realiseres uten en hel kjede av kompetanse. Bli med oss på dette laget og mulighetene vil være uante.