I mange år nå har Ap, H, V, FrP og MDG arbeidet iherdig for å få på plass enorme overføringskabler til Storbritannia og diverse land i EU, først og fremst Tyskland. Finansieringen har befolkningen i Norge stått for, med store uforståelige nettavgifter.

Kraftselskapene har brutt sine forpliktelser til norsk industri og folket i Norge. De selger krafta til dem som betaler mest og det er jo Tyskland, Storbritannia som i sin iver i å redusere CO2 utslippene, har lagt ned kull- og atomkraftanleggene sine. Som erstatning for disse nedtakene lager de solceller og vindmøller i hopetall. Sikkert miljøvennlig, men gud bedre så usikkert. Lite vind og sol = lite energi. I tillegg har gassledningen fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2 blitt sabotert av USA, som har lagt et stort press på Tyskland for å ikke ta den i bruk, noe som selvsagt har vært svært idiotisk. De kunne ha fylt opp gass lagrene sine for lenge siden uten innblandingen fra USA.

NVE og snylter selskapene som kjøper og selger strøm prioriterer maksimal fortjeneste framfor norske interesser. Hele Norges befolkning sør for Trøndelag lider under dette markedsprofitt suget.

Den kraftkrevende industrien kom tidlig på banen og advarte mot denne politikken flertallet på stortinget har stått for, i svært mange år. Inkludert, «Fram og Tilbakeskrittspartiet».

NHO har poengtert at strømmen ikke er en vare som poteter og brød og så videre. Den er livsviktig for at vi foredler produkter for flere hundre milliarder kroner, som i hovedsak eksporteres til andre land.

Som et eksempel på den vanvittige sløsingen med eksport av norsk strøm, tillater jeg meg å nevne den fabrikken jeg har arbeidet på i 46 år, hvor vi har kjempet mange kamper for å unngå nedlegginger. Bedriften bruker som sagt mye energi for å lage trefiberplater og isolasjon.

Fra oktober i år, så koster det Hunton Fiber cirka 2,5 millioner mer per måned ekstra i forhold til slik strømprisen historisk har vært tidligere før den siste utenlandskabelen ble satt i drift, og dette er med sikringsavtalene Hunton har nå. Uten sikringer, så ville det ha kostet Hunton cirka 5,5 millioner ekstra per måned sammenlignet med tidligere «normale» strømpriser.

Når det gjelder sikringsavtaler, så er dette sammensatt av ulike avtaler med ulik varighet. Generelt, så vil nivået på sikringer som utgangspunkt bli lavere neste år, og til en høyere sikringspris, men det jobbes hele tiden med sikre opp nye volumer for årene fremover. Jeg ønsker dem lykke til i disse forhandlingene.

Det er jo klart at hvis eksportindustrien ikke får gode strømavtaler for å sikre produksjon av viktige produkter, vil svært mange arbeidsplasser i Norge forsvinne. Mange lokalsamfunn er mer eller mindre totalt avhengige av disse arbeidsplassene.

Regjeringen må nå skjære gjennom – fort.

1. 35 øre makspris på strøm for forbruk til 4000 kw i måneden. Over dette kan de ta seg langt bedre betalt.

2. Gode langsiktige strømavtaler for kraftkrevende industri og for bønder.