Gå til sidens hovedinnhold

Industriarbeidsplasser, CO2 og bunnlinja

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg leser i OA Stian Olafsens innlegg om industriarbeidsplasser. Argumentasjonen for at vi trenger industrien, er udiskutabel. Det finnes ikke noe politisk parti som ikke er opptatt av næringsliv og industri. Selvsagt. Hvor bærekraftig industrien er og skal være er hva det er uenighet om. Med bærekraft mener vi i MDG at både ressursgrunnlag (råstoffer), miljøbelastning, sosiale forhold, klima og økonomi må tas like sterkt hensyn til. En kan ikke snakke kun om hva som skaper flest arbeidsplasser hvis produksjonen på sikt slår beina under livsgrunnlaget for kommende generasjoner.

Benteler er en en bedrift som i presentasjonen av egen virksomhet vektlegger både miljø og klima. Olafsen beskriver også produkter der slike forhold er tillagt stor vekt. Jeg antar at de produktene som beskrives som miljøvennlige også er økonomisk lønnsomme, og det er selvsagt en fordel. Nå har det seg allikevel slik at endel klimatiltak ikke er direkte lønnsomme, særlig ikke i innovasjonsfasen.

Nå står ordfører opp for bunnlinja i Benteler. Av frykt for at bedriften skal flagge ut, mener han at regjeringens krav om CO2-avgift er helt urimelig. Betyr dette at Ap mener høyreregjeringa er lite næringsvennlig fordi den krever at næringslivet skal ta klima-ansvar? Det er et svært overraskende standpunkt for undertegnede. CO2-avgiften vil være et viktig incitament for å bli stadig mer utslippsfri.

Benteler er helt klart en bedrift vi ønsker å beholde i kommunen og i landet. Det vil være merkelig om de flagger ut av nevnte grunner. Norge er vel et rimelig forutsigbart og fredelig land å drive industri i. Det virker heller ikke som om bedriften står i fare for å gå i minus. I 2018 hadde de en omsetning på Raufoss på over 2 milliarder og et driftsresultat på vel 34 millioner. I de to foregående årene var resultatene enda bedre. Det var vel ordretilgangen og ikke CO2-avgiften som førte til oppsigelser i 2019. Vi håper selvsagt at dette endrer seg.

Er det slik at en bedrift ikke vil drive i Norge pga. at det ikke skaper maks profitt når driftsresultatet jevnt over er såpass bra, gir det bedriften en dårlig miljø- og klimaprofil. Det tror jeg ingen bedrifter er tjent med i våre dager.

Benteler skriver også i sin selvpresentasjon at de tar hensyn til sosiale forhold. Dette gjelder vel først og fremst arbeidsmiljø m.m., men en bedrift med et sant engasjement for sine ansatte setter ikke over 500 arbeidsplasser på spill for å oppnå enda høyere profitt. Så lenge bedriftene går med overskudd, er det uansvarlig å øke profitten på bekostning av klima. Her vil jeg peke på Bentelers klimaansvar, ikke på regjeringen.

Skulle det være slik at klimaavgifter, enten det handler om avgift eller kvotekjøp, gjør at bedrifter ikke er økonomisk bærekraftige, må en se på andre virkemidler for å få dette på stell, for selvsagt kan ingen industri drive med kontinuerlig negativt driftsresultat. Jeg tar det for gitt at regjeringen bruker disse klima-avgiftene til forskning på klimatiltak, og i de tilfeller der små bedrifter sliter mer enn rimelig er, bør staten gå inn og bidra med midler til den innovasjon bedriften trenger for å gjøre de beste klimatiltak i sin produksjon.

Vi i MDG har like mye omsorg for arbeidstakere og deres familier som Ap, men vi mener at alle politikere må bidra til at alle etter hvert skjønner og tar på alvor den klimatrussel som henger som et damoklessverd over oss alle. Det er når klimaendringene eskalerer pga. menneskers klimagassutslipp at arbeidsplasser og velferd og fredelige forhold stater i mellom vil stå på spill.

Det er mye jeg vil anklage dagens regjering for, men virkelig ikke at de i dette tilfellet er for klimavennlige! Det er allikevel helt klart slik at staten også må bidra mye sterkere i forskningen på den teknologi som skal til for å løse næringslivets problemer med henhold til CO2. Vi må kreve mer, ikke mindre, av både regjering og næringsliv. Alt annet er populisme og å kaste blår i øynene på folk. Vi har mye vi er uenige med regjeringen i, og vi ønsker å få den erstattet i 2021, men da håper vi virkelig at den erstattes med en regjering med et større klimaengasjement, ikke mindre. Vi oppnår ikke noe med å legge oss flate for næringslivets ønske om maksimal profitt; vi må bidra til å kreve klimaansvar fra alle!

Kommentarer til denne saken