Gå til sidens hovedinnhold

Industriarbeidere diskrimineres. Hvorfor, spør vi oss?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den såkalte pensjonsreformen hadde som mål at pensjonsutbetalingene skulle ned. Målet var at pensjonsutbetalingene skulle reduseres med 20 prosent. I mange år før pensjonskommisjonen ble satt ned hadde politikerne underregulert beregningsgrunnlaget G i nesten alle år etter at folketrygden ble vedtatt i 1967. Gjennom hele 90-tallet ble det også vedtatt reguleringer som undergravde folketrygden. På begynnelsen av 2000-tallet og i mange år etter det, har Hunton Arbeiderforening kjempet mot forandringene og denne reformen.

Grunnplanet i fagbevegelsen kjempet hardt mot denne reformen, men toppledelsen i LO og i forbundene klarte å få et lite mindretall på landsmøter og på LO-kongresser.

Det førte til at Stortinget vedtok at de 20 beste årene ikke lenger er grunnlaget for beregning av pensjonen vår. Attpåtil vedtok Stortinget å underregulere pensjonen hvert år ved at pensjonister får kun 0,75 prosent av det tariffoppgjørene gir til de som arbeider. Over år blir dette store summer. Som om ikke dette var nok vedtok de i tillegg å innføre levealder justering, som medfører at folk må arbeide lengre og lengre før de kan gå av. Og så videre.

AFP har de undergravd helt. Fra å være en pensjon for sliterne, som kunne gå av før 67 år uten å tape framtidig pensjon etter 67 år, har den blitt en tilleggspensjon livet ut. De som tjener mest på denne omleggingen er de som begynner seint i arbeidslivet og kan jobbe etter 67 år, tjener godt, og lever lengre enn gjennomsnittet av det arbeidsfolk gjør.

Ap har vært drivkraften, sammen med Høyre og de andre stortingspartiene, bortsett fra Frp, som vil ha en enda dårligere ordning, men de stemte imot å underregulere utbetalingene med 0,75 prosent av de de tarifferte tilleggene folk i arbeid fikk. Felles for alle forslagene er en omfattende privatisering av pensjonen din. Betaler bedriften kun minstesatsen på 2 prosent, kan du drømme om at du klarer deg. For deg som er født etter 1962, blir det bånn i bøtta. Man må ha minst 7 prosent for å kunne få en noenlunde pensjon å leve av. I tillegg er du avhengig av at aksjemarkedene er i stabile, noe som overhodet ikke er garantert i årene som kommer.

Har du ikke avtalefestet AFP og en OTP (obligatorisk tjenestepensjon) på bare 2 prosent, får du en pensjon som er under 50 prosent av livsinntekten i gjennomsnitt. 300.000 i privat sektor har ikke AFP.

Nå må fagbevegelsen få på plass et system som bøter på alle de negative følgende for arbeidsfolk som har tunge yrker, har begynt et tidlig arbeidsliv og ikke evner å arbeide til de er 67 år eller lengre. Disse arbeiderne diskrimineres. Hva er forskjellen på å ha arbeidet 44 år når du er 62 år og en som har arbeidet 40 som 67-åring? Den er svært stor. Hvorfor, spør vi oss? Vi har jo bidratt minst like mye og mange har betalt det med en langt dårligere helse. En premiering av en lang yrkeskarriere uansett om du begynner å arbeide når du er 17–18 år, må jo telle like mye som de som begynner å jobbe når de er 25 år.

Kommentarer til denne saken