Da Norge stengte ned i mars, ble lavterskeltilbud til rusavhengige rammet. Nå som smitten øker igjen, er vi bekymret for at det samme vil skje nok en gang.

Mennesker med rusproblemer har i likhet med resten av befolkningen, erfart koronasituasjonen som krevende. Det kommer fram i en kartlegging fra oktober, gjennomført blant dem som jobber med rus og folkehelse i kommunene. Kartleggingen viser at det ble satt inn tiltak som skulle sikre at rusavhengige fikk hjelp etter nedstengningen. Den viser også at situasjonen i rusmiljøene var relativt stabil og oversiktlig i oktober.

Nå som smitten igjen øker, håper vi at kommunene fortsetter det gode arbeidet som gjøres i rusmiljøene og viderefører tiltakene som ble satt inn etter nedstengningen. Disse lavterskeltilbudene og oppsøkende tjenestene hadde fokus på «å være der brukerne er». Fortsatt kjøres det ut medisiner, brukerutstyr og mat for å hindre at mange samles på utleveringspunkter. For å begrense smitterisiko holdes mange av aktivitetene til utendørs, eller det tas i bruk digitale løsninger. Flere melder at det er etablert rutiner for koronatesting av personer i rusmiljøene, og det jobbes med informasjonsarbeid for å gjøre dem oppmerksomme på smittevern og symptomer.

Tidligere i november kunngjorde regjeringen at det er satt av 158 millioner kroner til sårbare grupper, for å motvirke isolasjon og ensomhet av smitteverntiltakene. Det er bra, men uvisst om pengene vil komme de aller mest vanskeligstilte rusavhengige til gode. Derfor vil vi sterkt oppfordre kommunene til å prioritere rusomsorg i budsjettet for 2021. Helsedirektoratet har vært tydelige på at kommunene må fortsette driften av lavterskeltilbudene, selv om smitten øker. Å fjerne tilbud som matutdeling, feltpleie og liknende, kan få store konsekvenser for brukerne og gi økt press på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og de pårørende.

At kommunene stiller opp er spesielt viktig nå som det er slutt på overføring av opptrappingsmidler til rusfeltet. Rusavhengige har ingen store pressgrupper som står på barrikadene for dem. De trenger noen som støtter deres sak.