Spørsmålet i OAs leder 2. november «Har aldri vært bedre?», får meg å knytte noen kommentarer til svaret som OA gir på spørsmålet.

Min hovedkommentar er at det i lederen ikke stilles spørsmål om hva statens årlige overføringer benyttes til.

Enhver kommune – stor eller liten (med gitte unntak) – har alltid behov for statlige overføringer som benyttes til kommunens samlede oppgaver, disponert gjennom politiske vedtak.

I en tid med krav om offentlige innsparinger, som kommunene er en del av, er det av største betydning at også kommunene innser nødvendigheten av sparing i offentlig virksomhet.

NAV-skandalen som er avdekket, vil utløse kostnader til erstatninger og oppreisninger, som vil få store uttellinger fra vår felles statskasse. Det er også forhold som kommuner og fylkeskommuner må ta innover seg.

Min hensikt med dette innlegget, er å minne om viktigheten av at nødvendige innstramninger ikke berører de lovpålagte oppgaver innen barnehage, skole, helse og omsorg.