Ikke ÉN søknad på kulturstipend i musikkbyen Gjøvik

Bør man kutte ut kulturstipendet i Gjøvik? Null søkere tvinger fram spørsmålet.