Jeg har huset moskeen i Sandsgården i mange år, det har aldri vært noen store problemer med dem, utenom små uoverennstemmelser i forbindelse med parkering (kun to plasser) og snømåking. Sikkert ikke så mye snø der de kommer fra. Ikke mal ... på veggen.