Gå til sidens hovedinnhold

Ikke lenger sporløs

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skisporten har fra gammelt av vært sporløs, i den forstand at når snøen er borte, er sporene etter skiløperen også borte. Slik er det ikke lenger. Bilder fra Totenåsen viser tvert imot at den moderne skisporten, enten det er snakk om mosjonsnivået eller toppidrett, kan sette nærmest groteske spor, i form av traseer som minner mer om en uferdig veg enn om ei skiløype. Det er i virkeligheten snakk om store naturinngrep. Og siden de fleste av oss har et forhold til naturen rundt oss, er det kanskje grunn til å spørre: Er dette ålreit?

For en vanlig sommer-bruker av naturen, det være seg til jakt, fiske, sanking eller turgåing, er det neppe ålreit. Synet av slike sår i naturen er ikke med på å styrke den opplevelsen du som bruker er ute etter; opplevelsen av en mer eller mindre autentisk natur.

For det sterkt truede naturmangfoldet er det heller ikke ålreit. Vi vet nå godt at den største trusselen mot naturmangfoldet, når vi ser bort fra selve den moderne skogsdriften, er de stadig økende inngrepene i form av veger og hyttebygging, som deler opp og ødelegger artenes leveområder. Skitraseer av denne «moderne» typen blir en ny omdreining på den spiralen som fører oss lenger og lenger unna å nå FNs bærekraftmål nr. 15.

Fjerning av skog og ødeleggelse av skogbunn er heller ikke ålreit for klimaet, som vi nå bekymrer oss mer og mer over, med all mulig grunn. Klimautfordringen, uttrykt i FNs bærekraftmål nr. 13, medfører egentlig at vi bør avstå fra så mye som mulig av aktiviteter som fører til klimagassutslipp eller svekker naturens egen evne til å håndtere endringene.

Bak det store tilbudet av velpreparerte skiløyper (bare på Totenåsen er det mer enn 30 mil) står det gjerne en gjeng med ildsjeler; kvinner og menn som bruker tid og krefter på å gi folk i by og bygd fantastiske muligheter til sunn utfoldelse. De gjør en formidabel jobb, og fortjener takk for den. Men det spørs om de ikke – i noen tilfeller – bør anstrenge seg mer for å huske at det også er andre behov og interesser som skal respekteres og ivaretas.

De som har ansvaret for at fellesskapets interesser blir respektert og ivaretatt, er kommunene, i det aktuelle tilfellet Østre Toten kommune. ØTK opplyser at de nylig har endret praksis, slik at de nå krever at «opparbeiding av nye skiløypetraseer omsøkes og gis godkjenning før arbeidet kan starte.» Naturvernforbundet ber om at kommunen utøver den nye praksisen på en måte som ivaretar fellesskapets interesser på en bedre måte.

Kommentarer til denne saken