Vi må skille sterkt og faglig mellom utredning, førstebehandling og rehabilitering i psykiatri, som i alle andre medisinske fag. Det er meningsløst med svære sykehus for rehabiliteringsfaser.

Kommunene må sammen lage psykiatriske sykehjem, tun, og så videre, der de sykeste og mest nevrologisk skadde pasientene kan få det godt. Noen vil aldri bli friske, som med all sykdom, men nærhet til heimegrunn er uansett en helbredende faktor i seg selv.

Finn Olav Rolijordet, leder av Sammen for lokalsykehusene – nei til hovedsykehus, påberoper seg i sitt innlegg «Mjøssykehuset – et tilbakeskritt for psykiatrien» en faglighet fra Randi Rosenfeldt. Hun er en flink lege, men etter mitt syn for rigid i retning. Reinsvoll sykehus, som Rolijordet skryter av, er ikke lenger prima vare.

Hilsen psykiater som sluttet fra Reinsvoll etter å ha vært der on and off fra 1997.

Innlegget er redigert, red anm.