Ikke engang kjærlighet kan reparere en kropp som skal dø

Av