Til Gardermoen via båt til Hamar!? Resten av Norge, og særlig Vestlandet, arbeider med å fjerne «vannvei-forbindelser» mellom viktige knutepunkt. Langs E39, mellom Kristiansand og Trondheim skal hele sju eksisterende ferjestrekninger fjernes til fordel for bruer, for å få en ferjefri veg. Storslåtte bruer, slike Innlandet aldri har turt å drømme om en gang. Vi innlendinger går for det motsatte – en beskjeden båtforbindelse til Hamar.

Det er ganske utrolig, at de tidligere fylkene Oppland og Hedmark, plassert på hver sin side av Norges største innsjø - 12 mil lang, slås sammen til Innlandet, uten å ha en tverrforbindelse direkte mellom byene Gjøvik og Hamar. Virker ikke som noen vurderer det heller, det er liksom vedtatt en gang for alle at det er umulig å få til.

Ingeniørkunsten har kommet langt i dag, den utvikler seg kanskje raskere enn innlendingene, det er i alle fall mulig å bygge både flytebruer, hengebruer og skråkabelbruer (se Internett) eller en kombinasjon av disse, andre steder i landet.

I OA 21. oktober foreslås det hurtigbåt til Hamar og tog derfra til Gardermoen om vi «opplendinger» skal ut å fly. Vel og bra med båt på Mjøsa, men ikke som vannvei til Gardermoen, når vi bor på «riktige sida».

Konsulentfirmaet Rambøll er på banen, (først på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune, nå Innlandet fylkeskommune). Fylkespolitiker Mona Stormoen (Ap) har informert regionrådet om resultatet av de siste utredningene fra firmaet, nemlig det som mange på vestsida av Mjøsa, inkludert undertegnede har hevdet i mange år, at «det er et stort potensial for mer kollektiv transport mellom Hamar og Gjøvik». Vi ville blant annet kunne få et mye større/ felles arbeidsmarked med en tverrforbindelse, ikke ved hjelp av en hurtigbåt, men med ei bru og direkteforbindelse mellom byene, ville det gi hele området nye utviklingsmuligheter.

Hun fortsetter; «Konsulentfirmaet Rambøll har gjort noen oppsiktsvekkende bra funn, som at hurtigbåt mellom Hamar og Gjøvik kan gi 240 nye arbeidsplasser og 4300 flere handlekunder til Gjøvik, økt attraktivitet i arbeidsmarkedet og potensial for 20.000 turistpassasjerer».

Jeg vil hevde at ei bru ville multiplisere disse tallene flere ganger, både når det gjelder felles arbeidsmarked (inkludert Toten/Land), turisme og samhandling innen adskillig flere områder som arbeidsliv generelt, næringsliv, handel, utdanning og kultur, blant annet. Ideen fra konsulentselskapet er langt fra ny.

Bru mellom Gjøvik/Hamar, vil på (lang) sikt gjøre at byene vokser sammen til en innlandshovedstad og at «krigen» om posisjoner på hver sin side av Mjøsa kunne opphøre.

Hamar-ordfører Busterud er begeistret og hevder «dette kan være starten på en samferdselsmessig revolusjon på Mjøsa». Ja ei bru ville være det, ikke en hurtigbåt.

Et eksempel; Nordhordlandsbrua nord for Bergen. Med sine 1614 meter er det Norges nest lengste bru. Over skipsleia er den en skråkabelbru (se Internett), mens resten av anlegget er ei flytebru på 1243 meter. Fjorden er opp mot 500 meter dyp og flytebrua er forankret bare i land, sier Wikipedia. Nordhordlandsbrua er nesten utelukkende bompengefinansiert (kostnad cirka 1 milliard, Stortinget bevilget 41 millioner).

Argumentet for ikke å ha bru mellom Gjøvik og Nes har alltid vært at Mjøsa er for dyp, men i dag er det mulig, med flere løsninger i samme prosjekt. Hardangerbrua er også et eksempel, den er ei hengebru på 1380 meter.

Selvsagt er det mulig med en tverrforbindelse fra Gjøvik til Hamar – hvor er politikerne når det gjelder dette? Står Innlandet fortsatt med lua i hånda i forhold til andre deler av landet? Vi er forsiktige, nøysomme og tør ikke tenke stort/dyrt. Hvorfor er det mulig å bygge slike bruer alle andre steder i Norge, men ikke over Mjøsa?

Ei bru hadde endret trafikken mellom byene og samarbeidet mellom dem på alle plan. Jeg kan til og med strekke meg så langt som å si, at det er greit med nytt sykehus på Hamar (om vi MÅ gi fra oss Gjøvik sykehus), hvis vi først får direkte bruforbindelse, 10-15 minutters kjørevei vei til Hamar og shuttlebuss mellom Gjøvik skysstasjon og Mjøssykehuset hele dagen/døgnet. Først da kan jeg se ei framtid for et samlet Innlandet.