Ikke avklart hvordan akuttsykehuset skal finansieres

Vel åtte milliarder skal brukes på Mjøssykehuset. Mer usikkert er det hvordan opprustingen av Innlandets andre akuttsykehus skal finansieres. Svarene kommer i juni.