Kai Henning Stensrud fra Kolbukamaratene er blant de 5 finalistene til Ildsjelprisen hvor vinneren blir tilkjennegjort under idrettsgallaen på Hamar den 7.januar 2017. Kjetil Andre Åmodt og et team fra NRK Hedmark og Oppland, samt representant fra idrettskretsen og idrettsrådet i Østre Toten var tilstede under den overraskende og høytidelige bekjentgjøringen overfor Kai Henning under en seanse på Bygdestua på Lena i dag.

Startet som 24-åring

Han startet som 24-åring sitt frivillige arbeid i IL Kolbukamaratene. Fra han var liten og fram til 1979 var han aktiv idrettsutøver, men etter et stygt fall i hoppbakken i Grånåsen i 1979 ble det slutt på hans aktive karriere som idrettsutøver. Kai ble lam fra brystet og ned. Sju år etter den fatale ulykken var Kai igjen på plass som frivillig i idrettslaget. Hans måte å utøve frivillig arbeid på skaper inspirasjon og motivasjon for andre til også å bidra.

Lokalisert rundt idretten

Stensrud har hele tiden arbeidet for at klubben skal favne alle i bygda, og at KK-plassen skal være et trygt sted der alle kan utøve fysisk aktivitet. Samtidig har han alltid støttet idrettslagets utøvere som ønsker å satse på idretten sin, slik at det har vært mulig å komme i verdenstoppen selv om du er fra en liten klubb. Dette har skapt stort lokalt samhold i bygda, der mye av det sosiale er lokalisert rundt idrettslaget. Han har hatt fler verv både i fotball, håndball og langrenn. Han har vært nestleder flere perioder i klubben og styreleder i 2004 og 2005. Fra 2011 ble han igjen leder og er det fortsatt. Kai har i mange år vært sterkt engasjert i Østre Toten idrettsråd, og sitter i styret der.

– Vi har lært å sette pris på hans enorme kompetanse, dyktighet og ærlighet i alt hans virke for idretten på Østre Toten, opplyser leder for Østre Toten idrettsråd, John G. Skoglund.

Moderne og flott idrettslag

Skoglund skriver videre at Stensrud har bidratt i hundrevis av dugnadstimer i idrettsklubben. Kolbukameratene har fått en klatrevegg, ei friluftsgruppe og andre alternative aktiviteter, noe han mener Stensrud skal ha mye av æren for.

– En slik innsats som Kai har bidratt med og fortsatt bidrar med, er langt over hva et samfunn kan forvente når han selv hverken har barn som er med eller han selv kan delta, skriver Skoglund.

Beviset på hva Kai har arbeidet for å få til vises ved at Kolbukamaratene har alt fra barn som sitter i bæremeis til folk som har passert 90 år som er aktive i friluftsgruppa, til to landslagsutøvere i hopp. I tillegg har hundrevis av barn og unge gjennom mange år hatt glede av aktiviteten gjennom et godt drevet idrettslag.

I morgen kommer Dan Børge Akerø og NRK til KK-plassen i Kolbu fra klokka 15.30 og utover for å lage en profil på Kai Henning Stensrud som vil vises utover høsten og under idrettsgallaen.