Da styret i Norges Fotballforbund vedtok at det for deres del var helt i orden å skjenke alkohol på landets fotballbaner, vakte det reaksjoner. Ikke minst fordi mange først da innså at det allerede var åpning for å servere øl og vin i VIP-områder på de samme arenaene, så lenge alkoholen ikke ble drukket på selve tribunene. Vedtaket åpnet slik sett bare for likebehandling, ved at også hvermannsen skulle kunne få det samme tilbudet som VIP-ene.

Med Fotballforbundets vedtak, ble det opp til den enkelte kommune å avgjøre om det skal tillates skjenking på fotballarenaene. Fordi det må nødvendigvis søkes om slik skjenketillatelse. Det var dette SK Gjøvik-Lyn nå hadde gjort, for å kunne skjenke gjester i et eget VIP-telt på Gjøvik stadion foran A-lagskampen 18. mai. Klubben hadde til alt overmål forskuttert en positiv behandling av denne søknaden, og solgt 47 billetter som inkluderte matservering og muligheter for øl og vin.

Nå er søknaden trukket. Og styreleder Geir Langedrag trakk seg fra vervet dagen etter han måtte bruke dobbeltstemmen i styremøte, for å legge ned veto mot at klubben skulle stå for alkoholservering på sin hjemmestadion.

I kommunens skriftlige retningslinjer er det åpning for unntak fra forskriften om forbud mot alkohol på kommunale idrettsanlegg, uten at det er nærmere spesifisert hva som eventuelt kan kvalifisere til slike unntak.

Varaordfører Anne Bjertnæs (H) er imidlertid klinkende klar på at denne åpningen ikke ville vært aktuell for denne spesifikke søknaden. Bjertnæs konstaterer at det er uaktuelt å gi skjenkebevilling til lokale idrettsarrangementer i Gjøvik. Det er betryggende at den politiske ledelsen er så klar på at idrett og alkohol ikke hører sammen, i alle fall når det ikke er snakk om større arrangementer.

Dette handler om prinsipper, verdier og signaleffekter. Det er lett å støtte Geir Langedrag i at det å gjøre alkohol tilgjengelig på SK Gjøvik-Lyns fotballkamper går på tvers av de verdiene idretten og klubben selv ellers ønsker å framheve.

Man kan ikke med troverdighet jobbe med forebygging mot rusmidler i garderoben og samtidig by fram alkohol til tilskuerne.