I ytringsfrihetens grenseland

Av

Det er ikke straffbart å sette fyr på bøker, ei heller Koranen.