«I Vestoppland inntreffer fenomenet med mange ordførere som gir seg, samtidig med at en Sp-tsunami skyller over landet»

Av