Da Norge stengte ned og startet den offisielle kampen mot koronaviruset 12. mars, oppnådde vi raskt en god kontroll på smittesituasjonen i landet. Den nasjonale dugnaden hadde stor effekt og var en suksess. Vi kom helt ned i et smittetall på 2 per 100.000 på to uker før åpningen 15. juli.

Etter beslutningen om å åpne for reiser til og fra land med langt høyere smittetall enn Norge, er smittetallet nå på vei opp mot 10 per 100.000, og vi har igjen fri smitte i samfunnet.

Utviklingen er ikke overraskende. Helsedirektør Bjørn Guldvåg sier til Aftenposten at det bare har vært et tidsspørsmål før nye utbrudd ville komme. Han hevder at vi nå er inne i en kritisk fase i koronahåndteringen. Hva vi gjør de nærmeste dagene, vil påvirke oss i lang tid framover. Han ser for seg flere mulige scenarioer:

I beste fall vil den norske strategien fungere, og nye lokale smitteutbrudd slås ned effektivt. I verste fall kan smitten bre seg mellom kommuner, og kapasiteten til helsetjeneste blir presset, og det kan igjen bli behov for nedstengning.

Kommunene pålegges et stort ansvar. Det er de som utfører testingen, smittesporingen og isoleringen, og dette er avgjørende for at den norske strategien skal lykkes. Myndighetene har satt et mål om at kommunene må kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne hver uke, og innen kort tid kunne øke til inntil 5 prosent. Guldvåg har tro på at vi vil lykkes, men utelukker ikke strengere tiltak, som f.eks. isolering av kommuner.

Hva kan du og jeg gjøre i denne situasjonen?

Det er fortsatt de enkle og velkjente rådene som gjelder:

- Dersom man mistenker at man er smittet, skal man holde seg hjemme. Det er viktig å gjenkjenne de vanligste symptomer som tørrhoste, feber, tretthet og sår hals. Sjeldnere oppstår mer alvorlige symptomer som brystsmerter og pustevansker.

- Bruk papirlommetørkle eller albuekroken når du hoster eller nyser.

- Vask hendene ofte og grundig.

- Hold minst én meters avstand til andre. Det er den viktigste faktoren for å forebygge smitte.

- Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, men kan være et supplement.

Den siste oppsummeringen av kunnskap som Folkehelseinstituttet har gjort, viser at avstand på én meter eller mer reduserer risikoen for smitte med anslagsvis 80 prosent. Munnbind brukt i befolkningen har kun en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent. Det betyr at smitterisikoen kan øke hvis vi erstatter anbefalingen om avstand på minst én meter med bruk av munnbind.

Ved økende smitte i samfunnet anbefaler FHI at folk bruker munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre passasjerer. En typisk slik situasjon er rushtiden i kollektivtransporten, særlig i de store byene. Regjeringen har bestemt at fra og med mandag 17. august og 14 dager fremover anbefales det at reisende med kollektivtrafikk i Oslo-området bruker munnbind der en ikke kan opprettholde én meters avstand.

Ved oppstart av nytt skole- og studieår er det spesielle utfordringer i år. Skolene åpnes med gult lys. Dette innebærer ulike kontaktreduserende tiltak. Studentene ved NTNU i Gjøvik har fått SMS fra rektor Anne Borg med tydelige oppfordringer om å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme ved symptomer på smitte.

På utesteder kan det være ekstra vanskelig å holde nødvendig avstand. Utestedene skal legge til rette for at gjestene kan holde avstand, blant annet ved å ikke slippe inn for mange, men vi som gjester har alle et ansvar for å overholde reglene og sørge for nødvendig én meters avstand.

I tillegg til disse konkrete råd om hva vi SKAL gjøre, er det også en del vi ikke TRENGER å gjøre:

- Vi kan droppe unødvendige reiser til andre land, enten landene betegnes som gule eller røde.

- Vi kan til og med droppe unødvendige reiser til Oslo for en periode, inntil smittesituasjonen er bedret!

- Vi kan unngå trengsler og køer, og la være å oppsøke store forsamlinger.

- Og vi må dessverre fortsatt unngå å håndhilse og klemme hverandre.

Vi er tradisjonelt gode på dugnad i Norge og i Gjøvik. Sammen skal vi klare å bekjempe pandemien. Da må vi stå sammen og kjempe sammen. Det vi må forsake er lite i forhold til det vi skal bekjempe!

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.