Gå til sidens hovedinnhold

I spillet om sykehusene velger Gjøvik en tilnærming det står respekt av

oa mener

Mange har latt seg provosere av en sleivete kommentar fra Hamar-ordføreren på Facebook, som ikke syntes det var noe offer at Gjøvik kommunestyre i sin høringsuttalelse gir opp kampen for akuttsykehus nummer to i den framtidige sykehusstrukturen.

«Gjøvik har aldri vært aktuell for akuttsykehus, muligens med unntak av i egne øyne», skriver Einar Busterud. Det er jo en smule ironisk at det kommer fra en som helt fram til oppløpet fikk laget nye tegninger og tomteforslag for å få Mjøssykehuset til Hamar. Siden den ideen ble lagt bort i en tidlig fase, har det da vitterlig ikke vært aktuelt å legge Mjøssykehuset i Hamar. Derimot er Gjøvik utredet som plassering av akuttsykehus nummer to, og den beregningen var sett opp mot prosjektgruppas foretrukne anbefaling av Lillehammer, såpass jevn at det også i Sykehuset Innlandets styrerom ble stilt spørsmål om vektingen.

Med støtte av konsulentselskapet Oslo Economics mener Gjøviks politikere fortsatt at sykehuset der i byen har de beste forutsetningene for å ta rollen som det andre akuttsykehuset i den nye strukturen. I motsetning til andre vertskommuner hvor sykehuset står i spill, velger flertallet i Gjøvik kommunestyre likevel å løfte blikket og lytte til naboer. Når valdriser og hadelendinger først må reise langt, ønsker de heller å komme til et topp moderne sykehus med samlede spesialiteter, enn å bli kjørt til en nummer-to-løsning et kvarter unna.

Gjøvik velger en realpolitisk tilnærming i sitt høringssvar, og svarer med det på den konkrete utfordringen fra Helse sør-øst. Et svar som kan ta denne fastlåste prosessen videre. Helseministeren har gjort det helt klart at det å ikke svare på spørsmålene som ligger på bordet, er å melde seg ut av debatten. I alle fall der debatten står her og nå.

Gjøviks politikere sier et hovedsykehus på Moelv er det viktigste, og at de i et regionalt perspektiv ser Elverums behov for akuttfuksjoner. I dette spillet er det en tilnærming det står respekt av. At Hamar-ordføreren ikke ser dette, er kanskje ikke så overraskende. Gitt de gjeldende forutsetningene, vil Mjøssykehus på Moelv og elektivt sykehus på Gjøvik kunne bli en god løsning for Vestoppland.

Men veien dit vil uansett bli beintøff.

Kommentarer til denne saken