Lager regionavisene i Innlandet unødig splid gjennom hvordan de velger å dekke sykehussaken? Investor Geir Skari mener det. Han synes å se at avisene dekker veien fram mot ny sykehusstruktur i Innlandet som et kretsmesterskap, og at det står i veien for «å vinne VM sammen».

Redaktørene svarer at det ikke er et mål å skape splid, men at de naturlig nok ser saken fra hvert sitt geografiske ståsted. Det kan komme til syne i valg av hvilke poenger man mener har nyhetsverdi og hvordan disse vinkles. For en som daglig leser samtlige lokalaviser rundt Mjøsa, kan nok de ulike vinklingene innimellom etterlate noen spørsmål.

Skari trekker spesielt fram Hamar Arbeiderblads dekning av tegn som kan tolkes som at Mjøssykehuset er på vei til å flyttes nærmere Hamar. Vi husker også Gjøvik-ordfører Torvild Sveens krasse reaksjon på hvordan Gudbrandsdølen Dagningen på kommentarplass framhevet som et argument for fortsatt akuttsykehus på Lillehammer at de første koronapasientene i Innlandet ble behandlet der.

Den nye geografiske strukturen for sykehusene i Innlandet er utvilsomt den største enkeltsaken på lang tid. Fordi prosessen skal gi innbyggerne en bedre spesialisthelsetjeneste. Men selvsagt også fordi det vil ha store ringvirkninger både å få beholde sykehuset i byen og miste det.

I samfunnsanalysen fra 2014 er det tallfestet en forventet befolkningsvekst på 2600 om Gjøvik blir akuttsykehuset i den nye strukturen. Og dette er attraktive kompetansearbeidsplasser for innbyggere, som gir pluss i rammeoverføringene. Det er klart mye står på spill.

Det aller viktigste nå er like fullt at denne prosessen går inn for landing etter 10 lange år. Det er lite ved utviklingen i spesialisthelsetjenesten i Innlandet som tilsier at den snarlig vil blomstre opp med dagens rammer. Pasientene også i Innlandet fortjener et helhetlig, moderne og effektivt tilbud.

Det verste som kan skje er at kivingen eskalerer til et nivå som gjør at Innlandet mister sin plass i utbyggingskøen og seigpiningen fortsetter på ubestemt tid. Dette må være et felles mål å unngå.