Gå til sidens hovedinnhold

I posisjon kommer man ikke langt med å protestere mot makta

oa mener

Torsdag gikk lederne for landets tingretter og lagmannsretter til det oppsiktsvekkende skritt å be Senterpartiet og Arbeiderpartiet la være å reversere domstolsreformen, slik de har gått til valg på å gjøre.

Domstolsreformen ble kraftig eltet gjennom stortingsbehandlingen, og resulterte i at kretsgrensene og administrasjonen av domstolene ble justert fra mai i år. Alle fysiske rettssteder ble beholdt, men noen skiftet navn og mange fikk felles administrasjon.

Særlig Sp har hamret løs på Solberg-regjeringens reformer generelt, region- og domstolsreformen spesielt. Og nå skal store ord og løfter innfris.

Ap har bundet seg til masta. Derfor er det stor spenning om hva den nye regjeringsplattformen sier konkret om regionreformen og domstolsreformen.

Lederne for domstolene mener allerede etter noen få måneder å se at reformen har gjort rettsstedene mindre sårbare og gitt et større fagmiljø. De mener rettssikkerheten er styrket, i tillegg til stordriftsfordelene ved at mindre rettssteder nå disponeres til fordeling av flere saker, noe som korter ned ventetida for berørte.

Domstolsadministrasjonen anslår det vil koste 75 millioner kroner å nullstille reformen. Det er mye penger for å trumfe gjennom en reversering av endringer fagmiljøet selv mener har gjort rettspleien bedre. Det er faktisk enda mer enn økningen i husleie som domstolene er anslått å få i fanget når nåværende leiekontrakter på dagens rettssteder går ut de nærmeste fem åra. Leiekontrakter som åpenbart i seg selv vil være avgjørende for opprettholdelse av de respektive rettsstedene.

Kampen mot sentralisering er helt nødvendig. Men den er så bred og tung at innsatsen bør settes inn der og når miljøer og tjenester faktisk er truet. Nå får Sp muligheten til å komme statens påvirkning på disse kreftene i forkant.

I posisjon kommer man ikke langt med å protestere mot makta. Nå vil Vedum & co. havne i forsvarsposisjon for sine faktiske disponeringer av samfunnets midler. Disse vil bli utfordret og må begrunnes konkret. Om domstolsreformen faktisk viser seg å fungere til det bedre i praksis, så er det nok av andre utfordringer å ta tak i.

Kommentarer til denne saken