Gå til sidens hovedinnhold

I et mellomoppgjør er det ikke urimelig å kreve at kjøpekraften opprettholdes

oa mener

Hvert år siden andre verdenskrig har partene i arbeidslivet blitt enige uten streik i mellomoppgjørene, som kun dreier seg om rene kroner og øre. I år er faren for konflikt større enn på lenge. Fordi tilbudet fra NHO etter alle prognoser vil bety reallønnsnedgang for de fleste. Altså at prisstigningen er høyere enn lønnsøkningen.

NHOs utgangspunkt raker i glør fra fjorårets oppgjør, der privat sektor bevilget seg større rammer enn frontfagene la opp til - mens offentlig sektor lojalt holdt seg til modellen. Helgens mekling vil derfor følges tett av neste parter ut i forhandlinger, som ikke vil sitte stille og se på at lønnsforskjellene øker.

Samtidig er premissene for årets oppgjør alt annet enn normale. Det å beregne pris- og lønnsutviklingen hos handelspartnerne der ute i verden, er i disse tider usikker vitenskap.

Her hjemme vet vi at pandemien har slått svært ulikt ut i næringslivet. Dagligvarebransjen har gått så det gviner, mens en rekke av bransjene med høy andel lavtlønnede balanserer helt på kanten av konkurs. Det er en nøtt å knekke for LOs forhandlere, som har stående ordre om å løfte de lavest lønnede mest.

For det trengs. Fra århundreskiftet til 2015 satt de ti prosent høyest lønnede i privat sektor igjen med åtte ganger så høy lønnsøkning som de nederst ved bordet. Vi har gode tall på hvem de er og hvor de jobber. Gjennom hele pandemien har mange i denne gruppen vist hva deres innsats betyr for samfunnshjulet. Den påminnelsen trengte vi, og den må gjenspeiles også i årets oppgjør som helhet.

Ansatte skal selvfølgelig ha sin fortjeneste av verdiskapningen. Men det kan heller ikke bli den lille dytten som sender bedriften ut over kanten.

Om Riksmeklingsmannen klarer å hjelpe partene bli enige om en løsning i helga, går 23.500 arbeidere ut i streik fra mandag morgen. Det vil blant annet lamme busstrafikken, og i vårt fylke er blant annet en rekke bygg- og anleggsbedrifter berørt av en mulig streik. Det er en situasjon partene må strekke seg langt for å unngå. I et mellomoppgjør er det ikke urimelig å kreve at kjøpekraften opprettholdes.

Kommentarer til denne saken