Fylkeskommunen opplyser i en pressemelding at de tre første kontraktene om asfaltering nylig ble lyst ut på Doffin, mens de to siste kontraktene blir lyst ut i løpet av februar måned.

Fire av asfaltkontraktene som lyses ut er geografisk avgrenset til deler av Innlandet slik:

  • Hedmarken hvor nær 44 kilometer veg skal asfalteres.
  • Gjøvik/Valdres hvor nær 54 kilometer veg skal asfalteres. Asfaltering gjelder fylkesveger i kommunene Østre Slidre, Sør Aurdal,Nord Aurdal, Østre Toten, Nordre Land og Gjøvik.
  • Glåmdalen og området rundt Elverum hvor vel 37 kilometer veg skal asfalteres.

Det opplyses ikke i pressemeldingen om hvilke vegstrekninger som skal asfalteres, men Statens vegvesen har tidligere opplyst at strekningen på fylkesveg 33 fra Hunndalen–Tobru skal få ny asfalt.

Asfaltarbeidene vil starte opp i midten av mai. Og skal være sluttført i oktober. Innlandet fylkeskommune vil før oppstarten av asfaltarbeidene sende ut mer informasjon om strekninger som skal asfalteres i løpet av sommerhalvåret.

I konkurransene som er lyst ut har Innlandet fylkeskommune fokus på miljø.

– Vi stiller som krav at entreprenørene leverer dokumentasjon på CO2-avtrykk. Videre vil entreprenører som legger minst 40 prosent lavtemperaturasfalt få en bonus på 300.000 kroner, forteller fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune.

En av kontraktene som lyses ut i februar vil gjelde Gudbrandsdalen, mens den femte kontrakten vil gjelde hele Innlandet fylket. Antall kilometer veg som vil asfalteres i disse to kontraktene avhenger av budsjettet og vil således bli avgjort i februar.