Hyttedebatt

Av
DEL

MeningerHar i lengre tid fulgt med på debatten om hytteforbud. Noe som provoserer meg enormt. Er vi nordmenn virkelig så egoistiske i denne kritiske tiden? Og hvorfor skal det hele tiden stilles spørsmålstegn til lovhjemmel? Overskrifter som «dyp inngripen i folks privatliv» preger mye av nyhetsbildet. Mennesker har mistet jobben, det finnes barn som ikke har det bra hjemme. Hver eneste dag dør hundrevis av mennesker på verdensbasis. Vi nordmenn ser ut til å ha skylapper med tanke på tiltakene som er igangsatt.

Det første forbudet som ble vedtatt var helsepersonells forbud mot utenlandsreiser. Ingen har stilt spørsmål rundt dette. Mennesker dør rundt deg, og du er pliktig til å møte på jobb. Tør ikke tenke på de psykiske påkjenningen disse kjenner på kroppen hver eneste dag. Er det slik at staten eier deg når du har offentlig autorisasjon som helsearbeider? Som helsepersonell er du pliktig til å redde liv, på lik linje med en soldat som er pliktig til å delta i krig. Slik jeg ser det, er det ingen forskjell på en soldat og en helsearbeider.

Det snakkes om at det ikke er hjemmel til å forby hyttefolk å reise på hytta. Finnes det hjemmel som pålegger helsepersonell å ofre sitt eget liv? All ære til helsepersonell som daglig stiller opp på jobb med uvissheten om at de selv kan bli syke. Videre leses det om ungdom som samles i store skalaer. Har foreldre en slapp holdning til tiltakene, påvirker dette automatisk ungdommens holdninger til regelverk. På en annen side, så sier nyhetsbildet at det stort sett er eldre mennesker med underliggende sykdommer som dør. Er de innforstått med at de kan være smittebærere uten å ha sykdomstegn?

Om vi ikke redd for oss selv, så har vi familie, kjente og nære vi ikke ønsker skal bli smittet. Helsepersonell har familie, barn, og nære relasjoner som oss andre. Og er vi ikke lengre så solidariske mot hverandre? Det kan være flere grunner til det, for eksempel frykt. At alvoret har gått opp for oss nordmenn. Kjenner vi litt mer på den frykten, så kan vi alle bidra til at pandemien avtar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags