Hytteeiere må finne seg i nye naboer

HYTTESTRID: I skogen mot horisonten ses noen av de eksisterende hyttene på Graneistølen. De fleste nye tomtene i den reviderte planen ligger i lia nedenfor disse. Foto: Håvard Pharo Gravdal, Fylkesmannen i Oppland

HYTTESTRID: I skogen mot horisonten ses noen av de eksisterende hyttene på Graneistølen. De fleste nye tomtene i den reviderte planen ligger i lia nedenfor disse. Foto: Håvard Pharo Gravdal, Fylkesmannen i Oppland

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen har avslått klage på revidert reguleringsplan for Graneistølen i Etnedal.

DEL

Dermed er planen stadfestet, hvilket blant annet innebærer at det kan bygges 36 flere hytter enn først tenkt.

Den opprinnelige reguleringsplanen ble vedtatt for over ti år tilbake; våren 2007. I den lå det 60 hyttetomter, samt skiløype og to friområder. Senere er planen revidert etter initiativ fra grunneieren. Nå tillates totalt 96 tomter, og både skiløypa og et av friområdene er tatt ut.

Ble utsatt

Kommunestyret i Etnedal godkjente den nye planen i mars i år. En måned senere ble vedtaket påklaget av noen av hytteeierne i området. Kommunen avviste klagen i slutten av mai, og i juni sendte klagerne saken videre til Fylkesmannen.

13. juli besluttet Fylkesmannen, etter en foreløpig vurdering av saken, at planvedtaket skulle gis utsatt iverksetting.

«Vi la vekt på at hensynet til barn og unge kan ha blitt hensyntatt i for liten grad, at det var usikkerhet knyttet til nye tomter i bratt terreng og at det ikke kunne utelukkes at kommunens skjønnsmessige vurderinger var vilkårlige og ubalanserte til fordel for utbyggers interesser», forklarer Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Tettbebygd

25. august dro ansatte hos Fylkesmannen på befaring på stedet, etter ønske fra både grunneier og klagerne. Den har nå altså ført fram til et vedtak i grunneierens og Etnedal kommunes favør.

Hytteeierne anførte blant annet at ytterligere fortetting ikke kan finne sted i et allerede tett utbygget hyttefelt. De ønsket dessuten at tidligere regulert skiløypetrasé og friområde skulle videreføres i ny plan.

Artikkeltags