Hybelsituasjonen på Tongjordet: Rolijordets liste er ikke fulgt opp

– Grensen er nådd, sa varaordfører Finn Olav Rolijordet i mai 2017. Han snakket om nærmere 40 eneboliger som ble brukt hybelhus på Tongjordet. Varaordføreren forventet at kommunen sjekket boligene. Det er ikke gjort systematisk.