Gå til sidens hovedinnhold

Hybelhusballade på Kopperud med nytt vers: Statsforvalteren opphever vedtak for andre gang

Statsforvalteren opphever kommunens vedtak om å tillate hybelhus i Bergkrystallen etter feil rettsanvendelse og mangelfull begrunnelse.

For abonnenter

I august 2020 ga Gjøvik kommune tillatelse til bruksendring fra enebolig til hybelhus på en eiendom i Bergkrystallen på Kopperud. Videre ga kommunen tillatelse til etablering av sju låsbare sykkeloppstillingsplasser og tre parkeringsplasser. Naboer påklaget vedtaket, og statsforvalteren opphevet vedtaket i januar i år.

16. februar fattet Gjøvik kommune nytt vedtak om bruksendring, da med fire parkeringsplasser. Nå har statsforvalteren opphevet også dette vedtaket. Feil i rettsanvendelsen og mangler i begrunnelsen er årsaken.

Tar ikke tilstrekkelig hensyn til bomiljø

«Kommunen har ikke drøftet tilstrekkelig virkningen på bomiljøet i nabolaget ved at det blir sju hybler i en enebolig i et etablert boligområde» skriver Statsforvalteren i Innlandet til Gjøvik kommune. Selv om kommunen hadde merket seg støtteerklæringer til naboene, har ikke kommunen i sitt vedtak vurdert hvilken effekt hyblifiseringen kunne ha på området i Bergkrystallen.

Momenter som trekkes fram i statsforvalterens vurdering er at bomiljø også handler om naboskap og at kort botid medfører mindre deltakelse i nærmiljøet.

Når er det for høy utnyttelse?

Statsforvalteren etterlyser en vurdering av hvor kommunen trekker grensen for utnyttelse av areal når man godtar sju boenheter i en enebolig i et småhusområde. Når er det for høy utnyttelse? Veiledningen for hva som vil medføre avslag er begrenset.

Siden kommunen ikke har avslått hybelhus i småhusbebyggelse i noen områder, betyr det at potensielt er mulig med slike hybelhus i alle områder med småhusbebyggelse, slik statsforvalteren ser det.

Parkeringsutfordringer

Spørsmålet om parkering ved eiendommen har vært vesentlig tidligere. Kommunen vektlegger at det må løses på egen tomt. Parkering i Bergkrystallen vil medføre utfordringer, særlig vinterstid da det ikke er lov. Statsforvalteren mener kommunen ikke viser hvordan man kommer fram til at fire oppstillingsplasser er tilstrekkelig. Kommunen har heller ikke begrunnet hvordan man har kommet fram til at fire parkeringsplasser i stedet for tre er mulig nå.

Vedtaket fra februar 2021 har «ikke har vært basert på et fullstendig og tilstrekkelig avgjørelsesgrunnlag», konkluderer Statsforvalteren i Innlandet. Dette gjelder både parkeringsforhold og utnyttelsen av boligmassen med sju boenheter. Statsforvalteren kan rette feil i vedtaket, men framholder at lokalkunnskap er viktig og at kommunen er nærmest til å vekte de ulike forholdene.

Les også

Naboer protesterte mot hybelhuset – nå må saken behandles på nytt

Les også

Naboer protesterer mot hybelhus på Kopperud – nå skal Statsforvalteren avgjøre saken

Les også

Samboerpar fortviler over lang saksbehandlingstid i kommunen: – Vi mister lysta og gnisten til å gjøre noe

Kommentarer til denne saken